I slutet av förra veckan meddelade regeringen att den vill gå vidare med att göra en lag av avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, en förhandlingsorganisation för tjänstemän och akademiker.

LO, som sa nej till att underteckna avtalet, protesterade och förklarade att de inte kan acceptera lagändringar som 14 förbund med nära 1,5 miljoner medlemmar sagt nej till.

Kommunals ordförande Tobias Baudin hoppades dock att det skulle vara möjligt för Kommunal och LO att komma med synpunkter i en normal lagstiftningsprocess.

För Kommunals del skulle det då bland annat handla om att få bort allmän visstid och hyvling, där arbetstid och lön kan sänkas.

Samarbetspartierna C och L förklarade att det var uteslutet för dem att ge LO möjlighet att påverka ett lagförslag utifrån ett avtal de redan har sagt nej till.

Enligt TT får nu LO alltså vara med i en referensgrupp till en intern departementsutredning för att ta fram ett lagförslag.

Men enligt Jennie Zetterström, arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks pressekreterare, finns inget sådant beslut fattat.

– Regeringen har bara fattat beslut om att gå vidare med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Men det finns inget beslut om hur det ska gå till. Det får vi återkomma till, säger hon.

Klart är i alla fall att ett kommande lagförslag ska skickas ut på remiss. Det ger Kommunal och övriga LO en möjlighet att komma med synpunkter.