Dagens besked från regeringen var ingen överraskning för Tobias Baudin, att den ska gå vidare med den överenskommelse om LAS som har träffats mellan Svenskt Näringsliv och PTK, tjänstemännens och akademikernas förhandlingsorganisation.

– Det var tyvärr väntat. Nu är det politiken som har tagit över i LAS-frågan, säger han.

Kommunal, och övriga LO, sa i LAS-förhandlingarna nej till avtalet som Svenskt Näringsliv och PTK enades om.

– Det är obalanserat när det gäller anställningstryggheten. Vi i Kommunal fick inte igenom våra krav att avskaffa allmän visstidsanställning och hyvling. Nu ska vi försöka påverka politikerna att göra det istället.

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK innehåller även ändrade regler vid uppsägning av anställda.

– De förslagen behövde vi i LAS-förhandlingarna inte ta ställning till eftersom vi inte fick igenom våra krav. Nu får vi ta ställning till dessa förslag i dialogen med politikerna.

Tobias Baudin utgår från att det lagförslag regeringen vill presentera kommer att hanteras som vanligt i en normal lagstiftningsprocess.

– Det måste finnas möjlighet att i en remissomgång komma med synpunkter på förslaget. Så måste det vara. Och vi ska göra allt för att det förslaget ökar anställningstryggheten för Kommunals medlemmar, säger han.