Det var i juni som det stod klart att regeringens utredare Linda Eskilsson pekat på två vägar för att råda bot på de brister hon såg i den pedagogiska omsorgen, det som också kallas dagbarnvårdare och förr dagmammor.

Den ena vägen var tydligare bestämmelser och högre kvalitetskrav, men hon lyfte också en annan möjlighet: stopp för alla nya familjedaghem. På det sättet skulle verksamheten så småningom försvinna som ett alternativ inom barnomsorgen.

Ilska över stopp för dagbarnvårdare

Nyheter

Dagbarnvårdarna rasade och nu står det klart att en majoritet i riksdagen går emot förslaget om etableringsstopp. Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna säger alla nej. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill vänta med sitt svar innan de har läst remissinstansernas svar. De enda som går på utredarens hårda linje är Vänsterpartiet, som menar att resurserna borde läggas på den ”vanliga” förskolan i stället för på mer kontroller, bestämmelser och krav på dagbarnvårdarna.

Kommunal, som organiserar cirka 1 000 dagbarnvårdare, skriver i sitt remissvar att det visst finns många oseriösa aktörer, men att de flesta verksamheter ändå fungerar bra och att det fortfarande finns en stor efterfrågan på pedagogisk omsorg. Man skriver också att det är viktigt att behålla pedagogisk omsorg eftersom det ger många arbetstillfällen åt kvinnor och ökar tillgängligheten till barnomsorgen i speciellt glesbygden.

Facket skriver vidare att ett krav borde vara att dagbarnvårdare har minst en barnskötarutbildning, något som redan är verklighet på flera håll i landet.