Eskilsson har utrett pedagogisk omsorg och sett flera skräckexempel från tillsynsmyndigheterna. Det handlar om gryningsraider där man upptäckt att ingen omsorg bedrivs. Man har kommit till lägenheter med ensamma barn utan någon vuxen. Man har upptäckt att pengar gått till kriminell verksamhet.

– Jag hade hört en hel del, men det var ändå värre än jag hört innan, säger Linda Eskilsson.

I fallet med de ensamma barnen var lagstiftningen så otydlig att man inte ens då kunde dra in bidraget för den pedagogiska omsorgen.

Utredningen har också ställt frågor till lärare i förskoleklass om barn från pedagogisk omsorg är lika väl förberedda som barn från förskola. Det har då kommit fram att barn från pedagogisk omsorg generellt har sämre svensk- och matematikkunskaper.

– Det tycker jag är skrämmande.

Linda Eskilsson kommer med två åtgärdspaket. Det ena innebär omfattande regleringar med högre krav på personalen, registerkontroll och reglering av konfessionella inslag, alltså där utbildningen präglas av religiösa inslag.

Men hon förordar det andra av de två åtgärdspaketen och det innebär ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg i sin helhet, såväl privat som kommunal.

– Pedagogisk omsorg har spelat ut sin roll som barnomsorgsroll i Sverige. Det har kommit för långt bort från förskolan. 

Med det förslaget ska den omsorg som finns få fortsätta, men då omfattas av de hårdare kraven.

Utbildningsminister Anna Ekström ville på presskonferensen inte kommentera kraven förrän de gått ut på remiss, men sade att hon var ”väldigt bekymrad” över de exempel som lyfts fram.

Kommunalarbetaren söker Kommunal för en kommentar om utredarens förslag.