Svenskt Näringsliv var först ut med nyheten i natt.

– Vi kom mycket långt men vi kom inte hela vägen, säger vice vd Mattias Dahl till TT.

Han vill inte peka ut någon enskild fråga som orsakade sammanbrottet i förhandlingarna med LO och tjänstemännen i PTK.

– Det är helheten det faller på, säger Mattias Dahl till TT.

I ett pressmeddelande från Svenskt Näringsliv som kom senare säger Mattias Dahl att Svenskt Näringsliv beklagar att det inte blev någon överenskommelse.

– Vi har gjort vårt yttersta för att hitta en balanserad uppgörelse som alla tre parter kunde bära hem. Tyvärr har vi inte lyckats. Förhandlingarna har varit konstruktiva trots många svåra frågor. Till slut tvingades vi konstatera att vi inte hittade en uppgörelse som alla kunde acceptera, säger han.

Svenskt Näringsliv ville få ett avtal som bland annat gör det enklare att säga upp anställda av personliga skäl och med fler undantag från turordningsreglerna, sist in först ut, vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Nu blir det istället lagstiftaren som måste ta ansvaret för att förbättra regelverken på arbetsmarknaden så att det blir lättare att anställa och få ett jobb, tillägger Mattias Dahl i pressmeddelandet.

Martin Linder, PTK.
Martin Linder, PTK.

Även PTK beklagar i ett pressmeddelande att det inte blev något avtal. Men PTK vill inte att politikerna nu blandar sig i genom att lagstifta om nya regler i LAS om uppsägning och turordning.

– Det är viktigt att påminna sig om att vi redan i dag har kollektivavtal som fungerar bra. Det finnas alltså ingen anledning att från politiskt håll snabbt och utan förankring med de organisationer som står närmast företagen och de anställda driva igenom stora förändringar som ändrar spelreglerna på arbetsmarknaden, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Susanna Gideonsson, LO.
Susanna Gideonsson, LO.

LO skriver i sitt pressmeddelande att deras viktigaste mål med förhandlingen var att öka tryggheten för LO:s medlemmar.

– Vi ger inte upp. Vi kommer att använda alla till buds stående medel för att lyckas. Runt hörnet väntar nu en avtalsrörelse där flera förbund kommer att driva dessa frågor. Det viktiga är att det här frågor för parterna, inte för politikerna, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i pressmeddelandet.

– Det är flera skäl till att vi inte lyckades denna gång med framförallt var det den så kallade LAS-utredningen som satte krokben för arbetsmarknadens parter. Den försvårade för oss att komma överens i viktiga frågor. Utredningens förslag låg som en blöt filt över förhandlingarna, fortsätter hon.

– Ytterst är det Centerpartiet och Liberalerna som kraschade denna förhandling genom att driva igenom LAS-utredningen. Nu ska vi se till att stoppa utredningens förslag. Våra medlemmar behöver mer, inte mindre trygghet, avslutar Susanna Gideonsson.

Kommunalarbetaren återkommer med fler kommentarer.