I tisdags började Storstockholms lokaltrafik, SL, att rekommendera bussresenärer att inte gå på och av via den främre bussen. Kommunals ordförande, Tobias Baudin, vill att samma ska gälla i hela landet.

I går meddelade dock Skånetrafiken att de inte vill gå med på bussförarnas krav att stänga den främre bussdörren. I dag lämnar därför skyddsombud på de fem bussbolagen som kör för Skånetrafiken in en gemensam begäran om att vidta åtgärder enligt 6:6a.

I anmälan ställer skyddsombuden följande krav till huvudmannen:

• Att bussens främre dörr hålls stängd och att av- och påstigning sker i de bakre dörrarna för att minska smittspridning för bussförarna.

• Att bussens främre stolsrader stängs av för resenärer så att närheten till förarna minskar.

• Att riskbedömningar och handlingsplaner samt åtgärder kopplade till den stora smittorisken som bussförarna tas fram tillsammans med skyddsombud.

• Att kartlägga och inventera vilken skyddsutrustning som finns för bussförarna. Det gäller till exempel desinficering av arbetsytor, alkolås, skyddskläder, personliga munstycken och handskar.

– Vi anser inte att huvudmannen Skånetrafiken har tagit sitt ansvar och de har inte tagit hänsyn varken till bussförarnas oro eller till situationen i samhället. Med vår begäran vill vi minska risken för smittspridning och därmed öka tryggheten för alla, säger Rosa Andersson, huvudskyddsombud på Vy buss i Lund och regionalt skyddsombud, i ett pressmeddelande på Kommunal avdelning Skåne.

Rosa Andersson, huvudskyddsombud på Vy buss i Lund.

Skyddsombuden vill ha svar från Skånetrafiken inom 24 timmar.

Hur ställer sig Skånetrafiken till anmälan?

– Vi känner till anmälan. Denna anmälan har gått till våra trafikföretag. Det är en fråga som de nu hanterar, säger presschefen Mattias Hennius, i ett mejl.

Varför går ni inte med på att stänga främre dörren?

– Skånetrafiken följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd. I dagsläget rekommenderar dessa myndigheter inga extra restriktioner för kollektivtrafiken med anledning av covid-19. I linje med deras rekommendationer rekommenderar vi inte våra kunder att gå på bak – förutom där det sedan tidigare är påstigning i alla dörrar. Däremot har Skånetrafiken har sagt OK till att stänga av främre sittplatser i våra bussar – allt för möta en eventuell oro från förarna, skriver han i mejlet.

Hur ser möjligheten till skyddsutrustning ut för de anställda?

– Detta är en fråga som den enskilde arbetsgivaren måste svara på. Men Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd rekommenderar inte munskydd eller handskar i tjänsten, skriver Mattias Hennius.