I och med att besöksförbudet på alla äldreboenden tas bort från 1 oktober är det de boende och deras vänner och anhöriga som bestämmer om de vill träffas. De behöver själva ta ansvar för att följa folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om hur man kan hindra smittspridning.

– Det är den boende som bestämmer hur besöken ska gå till. Man får inte begränsa besöken med tvingande regler, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

Besök på äldreboende (genrebild).

Covid-19

SKR: Inför ny lag om besöks­förbud

Nyheter

Föreskrifterna från Socialstyrelsen slår fast att alla enheter ska ta fram lokala rutiner och göra riskbedömningar. Det har gjort att många äldreboenden inför strikta regler för hur besöken ska gå till. Det kan handla om att besöken ska meddelas en viss tid i förväg, att de bara får pågå en viss tid, ett tak för antalet besökare och antal besök på hela äldreboendet.

– Det finns inget stöd i lagstiftningen att ha sådana regler. Det man kan göra är att komma överens med de boende om hur och när man tar emot besök, men vill någon göra på annat sätt är det deras ensak, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Fredric Jacobsson, undersköterska och huvudskyddsombud.

Covid-19

”Vi känner oss trygga”

Nyheter

Ett äldreboende som gjort en riskanalys som landat i strikta regler för besöken har alltså ingen rätt att neka besök som inte följer reglerna.

Många verkar ha missuppfattat föreskrifterna om riskanalys och åtgärder?

– Ja. Har de inte gjort analysen och tagit fram reglerna i samförstånd med de boende har de gått längre än vad de har rätt till. Det är den enskilde som bestämmer om sina besök. Äldreboendena behöver informera besökarna om hur man förebygger smitta och kan behöva anpassa lokalerna så att det går att besöka någon utan att komma för nära andra personer på boendet.

Vad händer om ett äldreboende nekar besök med hänvisning till sin egen riskanalys?

– Ytterst skulle det väl kunna bli en tillsynsfråga. Men vi hoppas att man ska kunna lösa det här i samförstånd. Äldreboendets roll är att förmedla vilka åtgärder som kan undvika smittspridning och avråda om för många kommer samtidigt. Att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Iréne Nilsson Carlsson.