– Det råder ingen tvekan om att detta är efterlängtat. För många har det varit både smärtsamt och påfrestande, sade Lena Hallengren.

Som skäl för sitt beslut anger regeringen och myndigheterna framför allt den minskade smittspridningen. Hallengren varnade samtidigt för att nya utbrott av covid-19 kan förändra läget.

– Vi måste vara medvetna om det. Och det är en risk nu när vi lyfter förbudet. Det innebär ett stort och ett större ansvar för äldre och för deras anhöriga. Jag vill därför understryka betydelsen av att var och en av oss tar detta ansvar. Det handlar till exempel om att inte göra besök när vi har symtom.

Socialstyrelsen kommer nu att skicka ut föreskrifter på snabbremiss. Tillsammans med föreskrifterna kommer myndigheten också skickat ut checklistor och informationsmaterial kring hygienrutiner och annat kopplat till covid-19.

Lena Hallengren (S).
Lena Hallengren (S).

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson påtalade besöksförbudets baksida.

– Vi vet att det har haft en rad negativa konsekvenser för äldre och även för äldres anhöriga.

Han sade att deras bedömning också gjorts på grund av att äldreomsorgen förbättrat rutinerna generellt.

– Kunskapen om covid-19 har ökat och smittspridningen har minskat kraftigt, sade Johan Carlsson.

Även Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut stöd och rekommendationer kring besöksrutiner när förbudet upphör den 1 oktober.