– Vad som gäller är egentligen väldigt enkelt: i dag finns det inga formella möjligheter att införa besöksförbud eller restriktioner för besök på äldreboendena. När det nationella besöksförbudet upphörde har man inte den möjligheten, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorgen inom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

När smittspridningen tog fart på landets äldreboenden i vintras var regeringen snabb med att införa lagstiftning som möjliggjorde ett nationellt besöksförbud. Nu vill SKR att regeringen skyndar på med en lagstiftning som gör det möjligt att fatta beslut om lokala eller regionala besöksförbud, när det krävs.

Om smittspridningen tar fart igen är det viktigt att ha möjlighet att agera. Och då krävs det lagstiftning för det.

Greger Bengtsson, SKR

– Vi hade önskat att regeringen gick fram och ändrade lagstiftningen så att det blir möjligt att besluta om lokala och regionala besöksförbud. Om smittspridningen tar fart igen är det viktigt att ha möjlighet att agera. Och då krävs det lagstiftning för det, säger Greger Bengtsson.

Förvirringen om vad som egentligen gäller efter att det nationella besöksförbudet försvann är stor. Kommunalarbetaren har skrivit om äldreboenden som inför egna regler efter lokala riskanalyser. Vi har pratat med Socialstyrelsen som säger att äldreboenden inte har rätt att begränsa besöken. Att det är det de boende och deras vänner och anhöriga som bestämmer om de vill träffas.

Greger Bengtsson på SKR tycker att det är en ”olycklig situation” när Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regeringen går ut och säger att smittspridningen ska lösas genom rutiner och riskanalyser, som det åligger verksamheten och personalen att göra. 

– Sedan ska de vädja och hoppas att besökare och boende ska respektera regler och rutiner. Vi hade önskat en större tydlighet.

De säger besöksförbud, men i formell mening är det inget förbud. I dag kan man inte fatta beslut om att införa lokala besöksförbud. Det de har i Mora är ett råd – inte ett förbud.

Greger Bengtsson, SKR

Mora kommun är en av de platser där smittspridningen sker snabbast just nu. På kommunens hemsida kan man läsa ”Fortsatt besöksförbud på kommunens särskilda boenden”. Greger Bengtsson på SKR konstaterar att det egentligen inte är ett förbud:

– De säger besöksförbud, men i formell mening är det inget förbud. I dag kan man inte fatta beslut om att införa lokala besöksförbud. Det de har i Mora är ett råd – inte ett förbud.

Kommunalarbetaren söker socialminister Lena Hallengren (S) för besked om regeringen planerar en sådan förändring av lagstiftningen.

Vad gäller?

  • Det nationella besöksförbudet på äldreboenden är borta. 
  • Det ersätts av lokala besöksrutiner som görs utifrån en lokal riskanalys.
  • Rutinerna kan handla om hur besökarna ska kunna hålla avstånd till andra personer, att komma överens med besökare om tider för besök, se över boendets lokaler, möta upp besökare vid dörren, informera besökare utifrån allmänna råd och rekommendationer om smittspridning och hygien, och ha handsprit och eventuell skyddsutrustning tillgänglig.
  • I och med att besöksförbudet är borta är det den boende och deras besökare som bestämmer om och när och hur de vill träffas. 
  • Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 (PDF-format, extern länk).