Det privata äldreboende i Varberg som drivs av Vardaga där Andreas Rudeström arbetar som undersköterska har hittills klarat sig helt utan smittade – varken personal eller boende har smittats av covid-19.

– Min arbetsgivare var snabbt ute och införde besöksförbud redan innan det nationella förbudet kom. Det tror jag har varit en viktig sak, säger Anderas Rudeström.

I sin roll som skyddsombud har han legat på om vikten av korrekt skyddsutrustning.

– Vi hade problem direkt, men på en vecka ungefär lyckades vi få godkänd skyddsutrustning. Cheferna drog i alla trådar de kunde. En period var det brist på skyddshandskar men då var de ute i affärer och apotek och köpte så att vi klarade oss.

Två andra positiva exempel …

Och ett där coronaviruset fick spridning:

  • I Kumla smittades var tredje anställd i hemtjänsten med covid-19.

Majoriteten av personalen på boendet är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet. Coronasmitta, pandemi och att hantera skyddsutrustning var det dock ingen som hade erfarenhet av.

– Nej, men vår erfarenhet av hur vinterkräksjukan smittar mellan boende och personal gjorde att vi visste att det var viktigt att vara noggranna med basal vårdhygien. Vi gick Socialstyrelsens webbutbildning om skyddsutrustning.

Just erfarenhet är något Andreas Rudeström trycker på som en avgörande faktor för att hålla smittan borta. När personalen gått kort för att många tvingats stanna hemma med lindriga symtom har det ändå löst sig, eftersom alla vet vad som är viktigast att prioritera. Boendets verksamhetschef var tidigare dess sjuksköterska vilket betyder att hon suttit på kunskap om smitta och smittspridning.

Äldreboendet har haft en plexiglasskiva ute på gården där de boende kunnat träffa anhöriga en kort stund. Direktiven har varit att alla som kommer ska vara symtomfria och att de bara får träffas i 15 minuter. Nu från 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på äldreboenden.

– Det finns en liten oro för hur det kommer att bli när besöksförbudet hävs. Blir det en lång kö här utanför 1 oktober? Om inte arbetsgivaren ser till att de ska boka tid för att slippa trängsel så får vi föreslå det. Det handlar både om de boende och oss personal, säger Andreas Rudeström.