Lekebergs boenden har inte haft någon smittad anställd eller brukare under hela pandemin. Skyddsombudet Susanne Johnsson säger till KA att allt har skötts väldigt bra från ledningens håll.

– Så fort man hörde talas om pandemin gick de ut direkt och stängde en av våra avdelningar och förberedde för att smittan kunde komma in.

Kommunen stängde ett korttidsboende och en rehab-enhet och upprättade ett covid-19-team dit frivilliga kunnat anmäla sig.

Susanne Johnsson menar att man tidigt förstod att smittan kunde ta sig in i äldreomsorgen.

– Vi fick mycket instruktioner och gick webbutbildningar. Det var mycket fokus på basala hygienrutiner och så skulle vi stanna hemma om vi hade minsta symtom.

Två andra positiva exempel …

Och ett där coronaviruset fick spridning:

  • I Kumla smittades var tredje anställd i hemtjänsten med covid-19.

Personalen har haft tillgång till skyddsutrustning hela tiden, säger Susanne Johnsson.

– Vi var tidigt ute och så ska man ha lite tur också. Vi har heller inte haft någon stor smitta i kommunen.

Under våren har Region Örebro skickat några smittade, men de var inte många totalt sett och de stannade heller ingen längre tid.

På Linden finns cirka 40 boende och 47 anställda. Organisationen har fungerat bra.

– Vi hade en boende som vi misstänkte kunde ha covid-19. Direkt så bestämdes det att bara en person skulle gå dit och att den inte skulle gå till några andra innan provsvaret kommit.

Susanne känner också att hon som anställd och skyddsombud blivit lyssnad på. De har haft regelbunden samverkan under hela våren.

– Alla har hjälpts åt och vi har påmint varandra. Ledningen har verkligen tagit i för att det inte ska komma in någonting. Det har varit väldigt prioriterat att det här ska vi klara.