På fredag träffas LO:s representantskap för att ta ställning till motioner från Kommunal och andra L0-förbund om omstart i LAS-förhandlingarna.

Förhandlingarna har varit en infekterad fråga i LO där Kommunal och fyra andra förbund i slutet av förra året hoppade av i protest mot att de inte hade insyn och att diskussionerna med arbetsgivarna också handlade om möjligheten att lättare säga upp någon av personliga skäl.

Ett förbund, Pappers, sa nej till att delta redan när förhandlingarna inleddes.

LO-styrelsen föreslår att representantskapet säger ja till de kritiska motionerna och att det blir en omstart i förhandlingarna där diskussioner om att göra det lättare att säga upp anställda av personliga skäl inte längre ska pågå.

Dessutom föreslår LO-styrelsen att alla förbund ska vara med i förhandlingsdelegationen och ha full insyn i vad som sker.

Representantskapet ska enligt förslaget få ta ställning till ett eventuellt förhandlingsresultat. Det krävs då kvalificerad majoritet, 60 procent av rösterna, för att förslaget ska godkännas.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger till Ekot att om representantskapet säger ja till motionerna och LO-styrelsens förslag så kan förbundet åter tänka sig att vara med i förhandlingarna.

Tobias Baudin säger också till Ekot att Kommunal kan tänka sig att diskutera turordningsreglerna men att förbundet i första hand vill få bort allmän visstidsanställning.

Målet är att ett förhandlingsresultat mellan LO, PTK (som förhandlar för tjänstemännen) och Svenskt Näringsliv ska kunna ligga till grund för ett beslut i riksdagen om att ändra i LAS.

Då skulle förslagen i LAS-utredningen, som beställdes av regeringen, C och L, vara överspelade. Dessa förslag innebär att det skulle bli fler undantag från turordningsreglerna samt att det ska bli lättare och billigare att säga upp av personliga skäl.

Förutom ändrade LAS-regler vill LO även förhandla om förbättrade möjligheter till omställning för att hitta andra jobb eller arbetsuppgifter, även för sjuka, arbetsskadade och visstidsanställda. Kompetensutveckling är då en stor fråga.

Kommunal har redan ett omställningsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som ger rätt till kompetensutveckling och reglerar hur uppsägningar vid arbetsbrist ska gå till.

Det avtalet påverkas inte av förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om LAS.

Men Kommunals privatanställda medlemmar Kommunals påverkas direkt av förhandlingarna. Deras villkor berörs även av lagändringar om LAS.

Fack och arbetsgivare har tid på sig till sista september att träffa en överenskommelse. Är de inte klara då hotar har regeringen, C och L hotat med lagstiftning om ändrade LAS-regler.

Vad som då händer med Kommunals omställningsavtal med SKR är oklart.

Men Tobias Baudin har tidigare sagt till Kommunalarbetaren att han hoppas att omställningsavtalet ska fortsätta att gälla i sin nuvarande form även om riksdagen ändrar i LAS.

– Vi har så goda relationer med SKR så jag räknar med att vi ska vara överens om att omställningsavtalet fortfarande gäller, sa Tobias Baudin då till Kommunalarbetaren.