I veckan presenterade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en granskning av hur äldreomsorgen fungerat under coronapandemin. Granskningen visade på brister på många äldreboenden.

I granskningen finns exempel på att chefer tyckt att det varit svårt att nå ut med information till anställda som har bristande språkkunskaper. Ivo har dock inte granskat detta särskilt, och har därför ingen uppfattning om i hur hög grad bristande språkkunskaper kan ha bidragit till smittspridningen.

Ivo har flera gånger tidigare rapporterat att bristfälliga språkkunskaper är ett problem i äldreomsorgen 

Kommunal har också uppmärksammat de bristande språkkunskaperna, bland annat i rapporten ”Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen” från 2019. Kommunal krävde då mer resurser till äldreomsorgen, att arbetsgivare tar ansvar för att de anställda har tillräckliga språkkunskaper, samt en ökad satsning på Svenska för invandrare och Komvux.

2018 granskade KA frågan. Granskningen visade att språkproblemen kan leda både till brister i säkerheten för de äldre och en högre arbetsbelastning för de anställda.