För att det ska räknas som en allvarlig arbetsolycka ska den anställda ha arbetsuppgifter där det ”i normalfallet finns risk för smitta”. I arbetsuppgifterna ska det ingå att vårda patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19.

Det innebär att det i princip bara är arbetsgivare inom vård- och omsorg som behöver anmäla smittad personal till Arbetsmiljöverket. För bussförare anser Arbetsmiljöverket inte att det finns någon smittrisk utöver den smittrisk som finns i samhället.

– Vi har gjort den här avgränsningen för att kunna hantera anmälningarna. I och med att vi har en allmän smittspridning i samhället blir det väldigt svårt att gå vidare och påvisa att anställda smittats på jobbet och inte någon annanstans, ­säger Jenny Persson Blom, handläggare på enheten för kemiska, mikrobiologiska och toxiska faktorer.

Ulf Griph visar en bild av sin tvillingbror Kenneth.

Covid-19

”Fattas en bit av mitt hjärta”

Arbetsmiljö

Om en anställd blir sjuk av coronavirus och det finns misstanke om att personen smittats på jobbet, kan det vara en allvarlig arbetsolycka som arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket. För det krävs också att något har brustit i arbetsgivarens åtgärder för att förhindra att den anställda smittades.

Arbetsgivaren måste då utreda vad som hänt för att se om skyddsåtgärderna varit för dåliga. Vanligast är att man får åtgärda de brister som finns. Men om det är tydligt att den anställda smittats på jobbet och att arbets­givaren kunde ha förebyggt det, kan fallet hamna hos åklagare som prövar om det handlar om arbetsmiljöbrott. Men de fall med bussförare som har blivit sjuka eller avlidit av covid-19, kommer alltså inte att utredas.

Det är tragiskt och man kan verkligen tycka att det med största sannolikhet är så att bussföraren har blivit smittad på jobbet, men det går inte att konstatera på samma sätt som i vården.

Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket

Kommunals ombudsman Mario Gavran tycker att Arbetsmiljöverkets beslut är märkligt eftersom myndigheten samtidigt har krävt stängda framdörrar av flera arbetsgivare för att skydda förarna. Han tycker att fall som det med avlidne bussföraren Kenneth Griph borde anmälas som en arbetsolycka. 

– En bussförare kan ju också bli spottad på av en resenär som kan ha en smitta, säger han. 

Mario Gavran, Kommunal.

Covid-19

”Skandal att inte framdörrarna stängdes”

Arbetsmiljö

Kenneth Griph arbetade för Svealandstrafiken i Västerås. Där lade Kommunal ett skyddsstopp och krävde stängda framdörrar. Arbetsmiljöverket gav facket rätt, just på grund av smittorisken. Men då hade Kenneth Griph redan blivit sjuk och dött av covid-19

Hur kan Arbetsmiljöverket besluta om stängda framdörrar på grund av smittorisken, och samtidigt anse att förarna inte är en yrkesgrupp som är utsatt för smitta?

Jenny Persson Blom säger att för att det ska anmälas som en allvarlig arbetsolycka krävs att det är rimligt att anta att den anställda smittats på jobbet.

– Det är tragiskt och man kan verkligen tycka att det med största sannolikhet är så att bussföraren har blivit smittad på jobbet, men det går inte att konstatera på samma sätt som i vården.

Hon påpekar att arbetsgivare är skyliga att rapportera och följa upp alla tillbud internt och att kontinuerligt göra en bedömning av smittrisken för att vidta åtgärder. 

– Skyddsombud har också andra redskap, som att göra en skyddsombudarbetsmiljö-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöbrott

Om en anställd blir sjuk eller avlider av coronavirus och misstanken är att personen smittats på jobbet, kan det handla om en allvarlig händelse som arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket. Myndig­heten prövar då om fallet ska skickas vidare till åklagare. 

Du kan också själv polisanmäla att du ­utsatts för ett arbetsmiljöbrott och polisen kan pröva om fallet ska skickas till åklagare.

En arbetsgivare som fälls för arbetsmiljö­brott kan tvingas betala böter till staten. Där­emot kan den enskilde anställde inte kräva skadestånd av arbetsgivaren. Det beror på en historisk kompromiss, där facken förhandlade bort den möjligheten i utbyte mot den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. En anställd som inte jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal och inte har en avtalsförsäkring, kan dock kräva skadestånd av sin arbetsgivare.