Det regionala skyddsombudet Björn Lundström i Norrbotten krävde i en 6:6a-anmälan att framdörren skulle hållas stängd för att minska risken att förare smittas av covid-19.

Företaget i Boden, Citybuss, sa nej och monterade plexiglas som skulle skydda förarna. Arbetsmiljöverket i Norrbotten godkände dock inte den lösningen.

Björn Lundström är nöjd med att han och bussbolaget istället kunde enas om att flytta kortläsaren till framdörren. Där kan medan passagerarna blippa sina kort innan de får kliva på bak i bussen.

– Reaktionerna från förarna har varit positiva. Nu finns ett säkerhetsavstånd på drygt 1,5 meter mellan dem och passagerare som blippar sina kort. Det är samtidigt avstängt bakom föraren. Företaget har uppfyllt de säkerhetskrav jag ställde i min 6:6a-anmälan. Den har därför dragits tillbaka, säger han.

Björn Lundström.
Björn Lundström.

I andra fall som skyddsombud har lagt 6:6a-anmälan med krav om stängd framdörr på bussen har de fått stöd av Arbetsmiljöverket. Detta hände till exempel i Skåne.

Ulrika Scholander, chef för Inspektion region syd inom myndigheten, säger att de i första hand vill att skyddsombud och arbetsgivare kommer överens.

– Gör de inte det har vi fattat beslut utifrån skyddsombudens krav, tillägger hon.

Besluten innebär att framdörren ska vara stängd och att det ska finnas avspärrningar i bussen så att ingen kan sitta på de främre sätena eller gå fram till föraren.

Jag tycker att regeringen borde agera och säga att det är stängd framdörr som gäller.

Pia Koponen, skyddsombud

I Boden har plexiglasen monterats bort. Men de finns fortfarande kvar på bussarna på Gotland.

– Jag har lagt en 6:6a-anmälan om att framdörren istället ska stängas, säger Dennis Greve, regionalt skyddsombud.

Han var inte nöjd med svaret från arbetsgivaren och vände sig till Arbetsmiljöverket som ännu inte har fattat något beslut i ärendet.

I Stockholm har framdörren på bussarna varit stängd sedan mitten av mars efter beslut av SL.

Pia Koponen, skyddsombud vid Nobina i Södertörn, tycker att samverkan med arbetsgivaren för att begränsa coronasmitta har varit bra, även om hon ser säkerhetsbrister vid bussbyten och i trånga rastlokaler.

– Men det är inte bra att förare ska tvingas bråka för att få igenom samma sak i andra delar av landet. Jag tycker att regeringen borde agera och säga att det är stängd framdörr som gäller, säger hon.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) menar dock i en skriftlig kommentar till Kommunalarbetaren att arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar.

”Jag ser positivt på att man i flera delar av landet vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen och säkerställa en trygg arbetsmiljö för de som arbetar i kollektivtrafiken. Arbetsmiljön är dock arbetsgivarens ansvar. Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer, men det är upp till varje arbetsgivare att tolka och tillämpa dessa för sin egen verksamhet. Jag hoppas att branschen och arbetstagarnas organisationer kan finna bra lösningar tillsammans.”, skriver han till KA.

Det händer att regionala trafikhuvudmän motsätter sig stängd framdörr för att inte förlora intäkter. Bussbolagen kan därför känna sig förhindrade att gå med på skyddsombudens krav.

Regeringen beslöt i går om ett stödpaket på tre miljarder kronor till kollektivtrafiken. Detta på grund av minskat resande och förlorade biljettintäkter.

När stödpaketet presenterades sa Tomas Eneroth att det är viktigt att dialogen upprätthålls inom kollektivtrafiken mellan smittskyddsläkare, arbetsgivare, fack och myndigheter för att värna personalens och resenärernas hälsa.

Pia Koponen tycker inte att stödpaketet var ett bra beslut.

– Det hade räckt om regeringen beslutat att framdörren ska vara stängd. Våra skattepengar ska användas till välfärd och inte gå till vinster i privata bussbolag, säger hon kritiskt.