Nu är det dags för fackföreningsrörelsen att visa musklerna och skydda arbetstagarna genom att se till att de jobbar i trygga arbetsmiljöer. Det är bra att Kommunal inte har gömt sig bakom viruset – tvärtom har förbundet och även många lokala företrädare tagit krafttag i både ord och genom skyddsstopp för att säkra medlemmarnas trygga arbetsmiljöer. 

Nu som alltid, är det viktigt att skyddsombuden inom varje yrkesgrupp bildar ett nätverk och att de förhåller sig till Kommunals inställning. Många arbetstagare önskar att det fanns tydliga nationella riktlinjer vad gäller minimering eller eliminering av smittrisken för arbetstagarna. Att Sverige har valt en mild coronastrategi och att Folkhälsomyndigheten inte har utfärdat tvingande restriktioner betyder inte att arbetsgivarna får underskatta smittorisken eller får riskera personalens liv och hälsa. 

Arbetsgivarna bortser från bussförarnas liv och hälsa, särskilt de som är i riskgruppen och behöver skyddas lite extra. 

Det råder oro bland landets bussförare nu när alltfler arbetsgivare tenderar att (på grund av pengatappet) sätta upp undermåliga hemtillverkade plexiglas i förarbåset för att sedan kunna öppna bussarnas framdörrar. Arbetsgivarna motiverar det med att ombordstigningen blir smidigare, spridningen av resenärerna bättre och att intäkterna återgår till det normala. Detta beteende ökar risken för smitta för bussförarna och gör att de offras för pengar. Arbetsgivarna bortser från bussförarnas liv och hälsa, särskilt de som är i riskgruppen och behöver skyddas lite extra. 

Det är väldigt bra och har varit nödvändigt att några skyddsombud har agerat genom att lägga 6.6.a (en begäran om svar på hur arbetsgivaren ska säkerställa en god och säker arbetsmiljö för sina anställda) eller 6.7 (skyddsombudsstopp). Skyddsombud i Uppsala har till exempel lagt ett skyddsstopp på en buss som skulle ut i trafiken med icke optimalt plexiglas, enligt skyddsombuden. Skyddsstoppet gäller fortfarande och frågan ligger nu hos Arbetsmiljöverket för ställningstagande. Ett beslut som troligen kommer att bli en nationell riktlinje för landets alla bussbolag. Förhoppningen är att Arbetsmiljöverkets beslut handlar om att framdörrarna samt främre sätena ska vara fortsatt avstängda så länge pandemin inte är besegrad. 

Vad som verkar saknas i riskbedömningar om plexiglas är en oberoende expertis. Varken arbetsgivarna, Arbetsmiljöverket eller facket har den kunskap som krävs för en korrekt riskbedömning för smittorisken. Man vet inte om viruset är luftburet eller ej. 

Min uppmaning till landets skyddsombud inom bussbranschen är att alla ska förhålla sig till Kommunals inställning, stå enade, stå på sig, skydda bussförarna när deras liv och hälsa är i fara.

Kommunals skyddsombud i Uppsala har förordat placering av biljettläsaren i bakre delen av bussarna, något som många bussbolag saknar idag. Biljettläsare vid mitt- och bakdörrarna kan användas även då spårvagnar ersätter bussarna på gatorna. Det som måste kompletteras är fler synliga biljettkontrollanter ombord, naturligtvis utrustade med riktiga handskar, munskydd och visir för både deras och resenärernas säkerhet. På så vis kan bussförarna behålla trygghet och arbetsro. Dessutom möjliggör det betalning för resenärer som inte kan komma fram till föraren och betala sin resa. 

Min uppmaning till landets skyddsombud inom bussbranschen är att alla ska förhålla sig till Kommunals inställning, stå enade, stå på sig, skydda bussförarna när deras liv och hälsa är i fara. Skyddsombuden ska agera och jobba för en trygg arbetsmiljö. Dialog och samverkan med arbetsgivare är oerhört viktiga aspekter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men skyddsombuden ska inte tveka att lägga 6.6.a eller skyddstopp när de ansvariga inte lyssnar på alarmerande signaler och när en omedelbar fara för liv och hälsa ska bli ett faktum. Plexiglas runt förarbåset skyddar även mot hot och våld, men de ska vara heltäckande, smittsäkra och godkända av experter mot virus också.

Kommunal lägger inte ner stridsyxan när det gäller medlemmarnas liv och hälsa.