Region Sörmland drabbades tidigt av coronaviruset och har flest covid-fall per invånare. I ett redan pressat läge med hög arbetsbelastning införde arbetsgivaren scheman med lite återhämtning och ledighet var sjätte helg. Enligt Kommunal har sjukskrivningarna ökat. Samtidigt har osäkerheten kring sommarens semestrar varit stor. Kommunal har tidigare förklarat sig oenig till att semester förläggs i september.

Arbetsgivaren går nu ut med att verksamheterna ska planera för fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. Om det inte går kan det bli semester i september. I tredje hand kan semestern delas upp i tre sammanhållande veckor plus en, eller två plus två.

Semester och jobb.

Olika semester­lösningar i regionerna

Covid-19

Löner

Helena Åhlander, intensivvårdundersköterska och skyddsombud på iva, Nyköpings lasarett, berättar att de diskuterat upplägget med arbetsgivaren som nu ska eftersträva fyra veckors sammanhängande semester.

– Vi tycker inte att tre plus en vecka var tillräcklig återhämtning för oss, hade arbetsgivaren gått vidare med det så hade de fått göra en tydlig riskbedömning. Då skulle man få för lite återhämtning efter den matchen som vi gått igenom. Då tror jag att det finns risk för framtida men för personalen i form av trötthet och andra symtom som det blir när man inte får ordentlig återhämtning, säger Helena Åhlander.

Är det så att arbetsgivaren inte eftersträvar fyra veckor så är det ett brott mot avtalet, enligt ombudsman Therese Huru Edlund.

– Om medarbetaren vill ha fyra veckor och inte får det så hjälper vi medarbetaren. Självklart ska man bli kompenserad. Om arbetsgivaren inte eftersträvar fyra veckor så är det ett brott mot avtalet, säger Therese Huru Edlund, ombudsman Kommunal Öst.

Samtidigt kan den som frivillig avstår max två semesterveckor under juni till augusti och i stället arbetar få kvalificerad övertid samt extrapassersättning för alla arbetspass de veckorna.

Man ska inte göra skillnad på folk och folk. Man gör klasskillnader baserat på vad som är värt något beroende på vilket yrke man har.

Therese Haru Edlund, ombudsman Kommunal

Men ersättningen är alltså olika för undersköterskor och sjuksköterskor. Som mest skiljer det 460 kronor per pass. För dag- och kvällspass under måndag till fredag får undersköterskor 820 kronor per pass, sjuksköterskorna får 1050 kronor. För helgpassen får undersköterskorna 1300 kronor och sjuksköterskorna 1700 kronor. För nattpassen får undersköterskorna 1640 kronor och sjuksköterskorna 2100 kronor.

– Jag ställer mig inte bakom det här, jag tycker att det är direkt diskriminerande att arbetsgivaren så tydligt i text gör skillnad på olika arbetsgrupper, säger Helena Åhlander.

Hon vill att Kommunal lyfter detta. Det har Kommunal gjort. Men enligt ombudsman Therese Huru Edlund är det svårt att påverka eftersom det är ett ensidigt erbjudande från arbetsgivaren.

– Självklart lyfter det vi i alla sammanhang, men förhandlingsmässigt är det svårt att göra något eftersom det bygger på frivillighet. Man ska inte göra skillnad på folk och folk. Man gör klasskillnader baserat på vad som är värt något beroende på vilket yrke man har. Jag tycker att det är dåligt, Therese Huru Edlund.

Att beloppen skiljer mellan yrkesgrupperna beror på olika behov av medarbetare i de olika yrkesgrupperna, uppger Fredrik Gustavsson, pressansvarig Region Sörmland.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC0 via Wikipedia.