– Det här är trots allt en bättre lösning än en förlängd semesterperiod. Den som avstår alla fyra veckorna får en hel månadslön, säger Ann-Christine Nilsson, facklig företrädare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Att sjuksköterskor får bonusar vid flytt av semestrar är inget nytt. I år kan det på fler ställen än tidigare gälla även undersköterskor.

Avtalet på Södersjukhuset som kan ge en månadslön för den som flyttar fyra semesterveckor till september eller senare är också på gång vid Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus.

Något liknande bonusavtal är inte aktuellt vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det välkomnar ju vi. Ett avtal som går utanför sommarmånaderna är inget vi föredrar, säger Markus Andersson, ombudsman i avdelning Stockholm.

Covid-19

Flyttad semester utan ersättning

Löner

Även i region Dalarna, har Kommunal skrivit på ett avtal om flytt av semesterveckor.

Enligt lag och centralt avtal är grunden att fyra veckors semester ska ligga mellan juni och augusti. Efter förhandlingar kan perioden dras ut till maj-september, står det i avtalet. Och vid särskilda skäl även utöver den perioden. Så arbetsgivarna har alltså möjlighet att med hjälp av avtalet flytta på semesterperioden, också där man inte är överens lokalt. Som i exempelvis Göteborg

– De har gått ut med till cheferna att de kan förlägga semesterperioden till september. Det här får vi hålla koll på. Vi tycker inte att det är rimligt att göra det på alla arbetsplatser, säger Christine Marttila ordförande för Kommunal vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg.

I Region Sörmland har Kommunal förklarat sig oenigt till att semester förläggs i september.

Arbetsgivaren går nu ut med att verksamheterna ska planera för fyra veckors semester under juni till augusti. Om det inte går kan det bli semester i september. I tredje hand kan semestern delas upp i tre sammanhållande veckor plus en, eller två plus två.

– Om medarbetaren vill ha fyra veckor och inte får det så hjälper vi medarbetaren. Självklart ska man bli kompenserad. Om arbetsgivaren inte eftersträvar fyra veckor så är det ett brott mot avtalet, säger Therese Huru Edlund, ombudsman Kommunal Öst.

Den som avstår semesterveckor i juni till augusti och arbetar kan få extra ersättning, denna är dock högre till sjuksköterskorna. Som mest får sjuksköterskorna 460 kronor mer per pass.

– Det är förkastligt, man gör en klasskillnad, säger Therese Huru Edlund, ombudsman Kommunal Öst.

Semestern i de sju värst drabbade regionerna

Stockholm

Avtal om bonus för flytt av semester frivilligt på Södersjukhuset. Samma avtal på gång även vid Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus. På övriga sjukhus, inga särskilda avtal.

Västra Götaland

Kommunal och arbetsgivarna oeniga på flera sjukhus. Arbetsgivare vill använda september också.

Uppsala

Inga förhandlingar om förändringar. Strävar efter att alla ska få sin sommarsemester.

Östergötland

Det centrala avtalet gäller. Kan bli lokala avvikelser för den fjärde semesterveckan.

Dalarna

Frivillig flytt av semestervecka ersätts med 15 000 kronor.

Skåne

Det centrala avtalet gäller.

Sörmland

Planen är fyra veckor, men flytt till september kan ske, semestern kan också bli tre plus en vecka eller två plus två. Den som då arbetar får extrapassersättning och kvalificerad övertid.