OBS! Siffrorna nedan är inaktuella, klicka här för att se aktuella uppgifter från 2023 om barnskötares medellöner!

Medellönen för barnskötare var i fjol 25 369 kronor räknat på riket. Förskollärarnas medellön var 32 411 kronor

Det visar Kommunalarbetarens sammanställning av uppgifter från landets samtliga kommuner.

Därmed skiljer det drygt 7 000 kronor i medellön mellan yrkesgrupperna. Det är nära 600 kronor mer än året innan. 

Malin Hall, barnskötare i Tullinge.

Här är lönegapet störst

Löner

Största gapen mellan yrkesgrupperna finns i Stockholmsregionen. I toppen av KA:s lista över skillnader återfinns 20 kommuner i Stockholms län. På 21:a plats ligger Göteborg. Sedan återkommer ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen.

KA:s kartläggning bygger på löneuppgifter som samlats in från landets samtliga kommuner.

Förskollärarnas medellöner har också ökat mer, i riket är förändringen 3,7 procent. Det kan jämföras med barnskötarnas medellöner som ökat med 2,3 procent.

Störst är lönegapet i Botkyrka söder om Stockholm, där skiljer det nära 11 500 kronor. Minst är skillnaden i värmländska Grums där det skiljer 1 740 kronor mellan yrkesgrupperna. 


Löneskillnaden i kommunerna

(Klicka i fältet ”Search” för att söka efter din kommun)