Anneli Johansson jobbar som barnskötare på förskolan Freden. Hon har i flera år kämpat för att utegården för barnen ska bli större.

– Men ansvarig chef har sagt nej, det saknas pengar till det. Och när jag inte har gett mig har hon sagt att jag måste lära mig att ett nej är ett nej. Men jag gav inte upp och ville köra detta så långt det var möjligt och gjorde en 6:6a-anmälan, berättar hon.

Två arbetsmiljöinspektörer kom från Falun och inspekterade utegården på 1 200 kvadratmeter, där 91 barn ska vistas. De minsta barnen får slussas från två avdelningar till utegårdens grind eftersom vägen dit saknar staket.

– Enligt Boverkets rekommendation ska utegårdar för mer än 67 barn vara minst 3 000 kvadratmeter och gärna 3 500 kvadratmeter. Det hade jag tagit reda på och Arbetsmiljöverkets inspektörer höll med om att rekommendationen ska följas.

Ludvika kommun har nu på sig till sista september att ordna en större utegård.

Fram till dess fortsätter Anneli Johansson och hennes kollegor vid förskolan att ta med barnen till lekplatser i närheten av förskolan där det inte är lika trångt.

Kommunen har möjlighet att senast måndag 10 juni överklaga Arbetsmiljöverkets föreläggande.

Kommunalarbetaren har sökt ansvariga chefer för att få besked om de accepterar föreläggandet eller inte.

6:6a

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.