Ramona Krantz och Maria Nygren med Titus Berggren och ­Nikki Grünning.

Ramona Krantz och Maria Nygren med Titus Berggren och ­Nikki Grünning.

– Barnskötare behöver vara engagerade för att driva sig själva framåt. Vi ska inte ligga bakom förskollärarnas ansvar. Vi har eget ansvar, säger Maria Nygren. 

Allt började förra hösten när Maria och Ramona, som jobbar på samma förskoleföretag i Östergötland, gick en utbildning om den nya läroplanen, Lpfö18. De ställde många frågor och var engagerade på föreläsningarna.

Föreläsaren Hasse Gustavsson hade fått i uppdrag att skriva en bok om barnskötarnas roll. Men efter att ha mött Maria Nygren och Ramona Krantz tyckte han att de skulle skriva boken i stället.

– Han och förlaget frågade oss om vi var intresserade av att göra det, vi sade ”Ja, det är klart!”. Vi hoppade på det ganska direkt. Vi tänkte att det är ett tillfälle som aldrig kommer igen, berättar Maria Nygren.

– Det är viktigt att vi barnskötare får lyftas fram, säger Ramona Krantz. Det har kanske inte alltid känts så.

Maria Nygren.

Ramona Krantz.

Maria tycker att det viktigaste med den nya läroplanen är att barnskötarna har en lika stor del av uppdraget, även om förskollärarna har huvud-ansvaret.

Kan det göra det svårt för barnskötaren att hitta sin roll?

– Ja, det tror jag, säger Maria Nygren. Det är därför vi tänkte att vi ska stärka barnskötaren och höja statusen. För barnskötaryrket är lika viktigt.

Hon menar att en av de mest betydelsefulla arbetsuppgifterna för en barnskötare är att varje barn blir sett.

– Barnskötarens viktigaste uppgift är att barnen får med sig någonting från förskoletiden. Jag är sedd, jag blir lyssnad på, man tror på mig, på min förmåga. Att ge barnen de förutsättningarna, att man ger en framtid till barnen, säger Maria Nygren. 

– Det är viktigt att vi vågar ta plats som barnskötare och tror på att vår kunskap också är viktig, säger Ramona Krantz.

Jag hoppas att vår bok leder till att fler känner att de vill utbilda sig till barnskötare.

Ramona Krantz

Boken är full av både analyser om barnskötarens roll och av konkreta tips i verksamheten. En viktig del av jobbet är så klart leken, något som betonas av författarna.

– Man ska inspirera, låta barnen hitta leken själva så klart, men vi har ett viktigt uppdrag att vara närvarande och stötta och hjälpa dem. Alla barn har inte lekkoden, säger Maria Nygren. 

För Maria och Ramona, som tillsammans har över 40 års erfarenhet inom barnskötaryrket, väntar nu nästa steg: att börja föreläsa om sin bok.

– Jag hoppas att vår bok leder till att fler känner att de vill utbilda sig till barnskötare, säger Ramona Krantz.  

Tips från boken – utvecklas i yrkesvardagen

Leken

Vi ska delta i barnens lek. Som vuxen medlekare låter man sig bjudas in, tar en biroll eller om det behövs blir lekledare som hjälper barnen att till exempel få i gång en lek och bjuda in fler.

Lärande

Har en kollega startat ett bra undervisningstillfälle kanske du måste ta bordstorkningen en dag. Barnens undervisning och lärande måste alltid gå före.

Högläsning

Det kan finnas böcker med olika teman i varje lärmiljö. På så sätt får vi in böcker var vi än befinner oss i förskolan. I bygghörnan kan det stå en bok om byggnader till exempel. Ta tillfällen att tillsammans fördjupa er i kunskapen. Högläsningen ger då genast ett tillfälle för lärande och nya kunskaper.

Integritet

När barnen är på toaletten eller får en ny blöja behöver vi tänka på hur många personer som är där samtidigt. Ett litet barn kan inte alltid själv uttrycka om hen tycker att det är okej med ”åskådare”, utan här behöver vi hjälpa barnet och vara lyhörda för dess signaler.