Tidigare har Ivo granskat smittspridningen i äldreomsorgen i Region Stockholm och Region Sörmland, vilket KA berättat om.

Nu finns planer på att gå vidare i övriga landet, rapporterar Sveriges Radio:

– Ivo planerar för att genomföra någon form av tillsyn inom äldreomsorgen över hela landet, säger Maria Björklund som är avdelningschef på Ivo region Sydväst och sitter i myndighetsledningen.

Syftet är att få fram resultat som kan minska smittspridningen. Ivo kan komma att se över basala hygienrutiner och personalens kompetens.