Tillsynen som gjordes under förra veckan är en slags pilottillsyn, som eventuellt kan komma att utökas.

– Vi inledde i liten skala, för vi vill verkligen att verksamheterna ska få fokusera på sitt uppdrag och inte inspektionsmyndigheten. Nu utvärderar vi det vi gjorde i förra veckan, kollar på svaren och vad det ger, och så ska vi fatta beslut om hur vi går vidare, säger Anette Nilsson, enhetschef på avdelning Öst på Ivo.

Tillsynen fokuserade på äldreboenden och gjordes över telefon och inte fysiskt, med tanke på smittriskerna. Anette Nilsson vill inte gå in på hur många verksamheter de har kontrollerat och kan inte säga än vad de kommit fram till, men tror att analysen kan vara färdig redan under morgondagen.

Då kommer de också fatta beslut om de ska utöka tillsynen och kanske då också inkludera fler verksamheter, som hemtjänsten. Förhoppningen med tillsynen är att den ska kunna bidra till att förhindra smittspridning.

– Vi ska ta ställning till om vi tänker att det här kan ha någon effekt, de vill säga om vi kan bidra på något sätt till att verksamheter som ännu inte har fått in smittan inte får in den. Det är det som det handlar om, säger Anette Nilsson. 

Ivo har även fått in mycket tips från såväl personal som anhöriga om brister relaterat till spridningen av coronaviruset. Anette Nilsson säger att det är ungefär samma problemområden som rapporteras om i media. 

– Det handlar om äldreboenden och hemtjänst, att man har funderingar kring hur smittspridningen går till, kring skydd och säkerhetsutrustning och sådant, säger hon. 

Ivo har inte med anledning av tips som kommit in relaterat till coronaviruset öppnat något tillsynsärende mot en specifik verksamhet inom äldreomsorgen. Däremot pågår en tillsyn av Region Stockholm, med fokus på akutsjukvården och intensivvården.