Den stora stridsfrågan som gäller de fortsatta LAS-förhandlingarna skjuts till LO:s representantskap i höst för beslut. Kommunal har tillsammans med fyra andra förbund krävt omstart i förhandlingarna och att begreppet saklig grund finns kvar vid uppsägningar.

De förbund som är kritiska till LAS-förhandlingarna är i majoritet vid kongressen och representantskapet.

Även vårens representantskap i maj blir digital.