Lisa Bengtsson är 36 år. Hon är i dag förbundssekreterare i Kommunal. Hon valdes överraskande till den posten, mot valberedningens förslag, vid Kommunals kongress förra året.

Vid kongressen 2016 valdes hon, också då mot valberedningens förslag, till tredje vice ordförande och en del av förbundsledningen.

Innan dess kom hon som ombudsman till förbundet från Transport för att arbeta med organisation och medlemsrekrytering.

Lisa Bengtsson har en bakgrund som stallpersonal/ridledare.

Nyligen meddelade Lenita Granlund att hon vid förbundsmötet i maj slutar som avtalssekreterare. En ny ska då väljas.

Om det blir som Kommunal vill så lämnar även Lisa Bengtsson förbundsledningen vid LO-kongressen två veckor senare. Tobias Baudin blir då den ende som är kvar av de tre i ledningen som valdes vid kongressen förra året.

– Det är klart att det blir ett stort tomrum efter Lisa, i synnerhet som Lenita också lämnar. Men vi måste ta vårt ansvar för LO, vår federation. Det är väldigt betydelsefullt för oss att LO får en bra ledning. Därför föreslår vi Lisa som vice ordförande, säger Tobias Baudin.

Han har själv varit vice ordförande i LO, innan han blev ordförande för Kommunal.

– Det är ett roligt och viktigt uppdrag där det gäller att samla de 14 förbunden i LO:s arbete, säger Tobias Baudin.

Om Lisa Bengtsson blir vald till LO:s ledning kommer ett extra förbundsmöte att hållas i Kommunal i höst för att välja en ny förbundssekreterare.