Under torsdagen ska nya visir ha nått ut i verksamheterna i den kommunala omsorgen, innan tillverkade man själv skydd av overheadpapper och gummiband. 

Visiren är till för att skydda anställda i Borlänge kommun mot smitta från sjuka brukare. 

Linda Kvarnström, ordförande för Kommunal i Borlänge, säger att det nu finns sjuka personer som omfattas av den kommunala omsorgen.

– Sedan kan inte jag svara på om det är covid 19 eller vanlig förkylning, det är ju det vi inte vet, säger hon till Arbetet.

Skyddsutrustning (genrebild).

Covid-19

Brist på skydd inget skäl att vägra jobba

Arbetsmiljö

Kommunen har mejlat ut en utbildning om hur anställda ska skydda sig. Basala handhygienrutiner är grundläggande.

Finns det förutsättningar för det överallt i verksamheterna?

– Det hade kunnat finnas mer, men om man inte kan tvätta sig är det ju sprit som gäller.

Personalbrist orsakad av att många går hem med förkylning har uppstått på vissa håll, men Linda Kvarnströms bild är att den har den gått att lösa genom att flytta folk mellan arbetsplatser.

Hon har uppfattningen att arbetsgivaren har gjort vad den kan. 

– Vi hade ju önskat förkläden med ärm, men det finns inte och då har de fått tag i lösa ärmar i stället, säger hon.

Reza Forghani.

I norra Stockholm är Reza Forghani regionalt skyddsombud för Kommunal, bland annat för personal på privata förskolor. 

Han upplever att arbetsgivarna försöker hantera situationen på ett bra sätt men att det är svårt då det ständigt kommer nya myndighetsbeslut.

– De försöker göra en riskbedömning och sedan kommer det en ny förordning dagen efter, säger han.

Monica Lindström, Anki Jansson, Annica Järking, Katrin Nörthen, Annette Nord och Diana Hall från Förskoleupprorets ledningsgrupp.

Covid-19

”Ta pandemin på allvar – skicka hem sjuka barn”

Debatt

Personalbristen har blivit ett stort problem då alla med förkylning ska vara hemma och det är svårt att hitta vikarier.

– Då blir det ett vägskäl, antingen ska man stänga verksamheten helt eller minska arbetstiderna eller öppettiderna. 

Han känner till verksamheter där man nu diskuterar stängning av oro för att inte kunna garantera barnens säkerhet. Han önskar tydligare riktlinjer för sådana situationer.

Både Linda Kvarnström och Reza Forghani vittnar om att personal känner oro för att smittas på jobbet. Reza Forghani säger att förskolepersonalen främst oroat sig för att föräldrar som vill prata då de lämnar eller hämtar barn kan bära på smittan.

En längre version av artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.