Corona har fått sitt grepp om Sverige. Det är förståeligt att detta skapar oro och funderingar. Det är en ny situation då Sverige har varit förskonat från kriser, därför säkert också skrämmande. 

Vi i ledningsgruppen för Förskoleupproret ser allvarligt på corona och dess spridning. Vi hoppas att alla också ser riskerna som det medför i förskolan och att vi kollegor emellan tar tillfället i akt och på nytt lär oss att visa solidaritet genom att stanna hemma vid sjukdom. Lena Hallengren, socialministern, har uttryckligen sagt att ingen sjuknärvaro ska förekomma.

I denna situation som Sverige befinner sig i är det varken försvarbart att lämna barn med vaga symtom eller som förskollärare eller barnskötare, komma till jobbet halvdan då karensdagen just nu är borttagen. 

Så sent som söndagen 15 mars förtydligade statsminister Stefan Löfven vårt individuella ansvar där alla ska stanna hemma vid symtom, såsom snuva, hosta eller liknande. Vi kommer med en uppmaning att ta detta på allvar. Stanna hellre hemma en dag och se hur det utvecklar sig. Gå inte till vårdcentralen i onödan. Det belastar vården onödigt och tar tid och resurs från de som behöver det mest – våra äldre och personer i andra riskgrupper. 

Vårt ställningstagande är givet, vi följer och stöttar regeringens beslut och myndigheternas rekommendationer. Vi litar på professionen. Så därför uppmanar vi nu våra medlemmar och övriga anställda i förskolan att inte tveka att ringa hem barnen om de uppvisar tendenser till sjukdomssymtom. 

Vi kommer alla att drabbas, på ett eller annat sätt. Bli sjuka själva, ha en anhörig som blir sjuk eller rent av mista någon till följd av Covid19. Då vill vi alla kunna stå efteråt och säga: vi gjorde vad vi kunde. 

Vi har all rätt att mota Olle i grind. Det handlar inte om en vanlig förkylning. Det handlar om en pandemi som klassats som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Det handlar om att värna varandra och i solidaritet ställa upp över hela landet. Det handlar om att stå rakryggade och ta beslut utifrån en helhet, inte utifrån en enskild individ. Det handlar om att visa civilkurage och stå kvar i beslut när vi möter motstånd.

Vi kommer alla att drabbas, på ett eller annat sätt. Bli sjuka själva, ha en anhörig som blir sjuk eller rent av mista någon till följd av Covid19. Då vill vi alla kunna stå efteråt och säga: vi gjorde vad vi kunde. 

Förskoleupprorets ambition är att bidra till att förskolan, denna så oumbärliga samhällsfunktion, fungerar trots rådande omständigheter. 

Tillsammans ska vi sträva efter att avlasta vården och hålla Sverige så friskt det går.