Tobias Skogsberg jobbar på förskolan Spira i Luleå. Han har hållit sig hemma med en liten förkylning, som han i vanliga fall ganska säkert skulle ha gått till jobbet med.

– Jag hade nog gått i vanliga fall. Man vet att det är tajt att få in vikarier, säger han.

Norrbotten är ett av länen som inte är så drabbat av coronavirus, men Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara hemma vid till exempel förkylning gäller alla.

– Vi säger ju till föräldrar och barn att stanna hemma om de är krassliga, då måste vi ju göra likadant.

Tobias Skogsberg har märkt att det är lite färre barn och även lite färre personal.

Monica Lindström, Anki Jansson, Annica Järking, Katrin Nörthen, Annette Nord och Diana Hall från Förskoleupprorets ledningsgrupp.

Covid-19

”Ta pandemin på allvar – skicka hem sjuka barn”

Debatt

Norra Sverige hade sportlov vecka 10 och därefter har några haft sina barn hemma.

Under måndagen meddelade Luleå kommun att de skickar hem barnen vars ena förälder är föräldraledig med ett syskon. Tidigare har Pajala kommun gjort samma sak.

– För oss innebär det någonstans mellan 10 till 15 barn färre, säger han.

Han tycker att det är en bra åtgärd nu när när sjukfrånvaron ökat på grund av skärpta direktiv.

Tobias Skogsberg märker av en viss oro för smittan bland kolleger.

– Oron handlar framför allt om att man inte vet var barn och föräldrar har varit någonstans och vilka de träffat. De flesta känner efter hur de mår lite mer än vanligt.

Som skyddsombud har han haft informationsmöten med arbetsgivaren och känner sig personligen nöjd med den. Informationen generellt har gått ut via intranätet.

– Kommunen gick upp i stabsläge och har reagerat snabbt.

Tobias Skogsberg önskar dock att kommunen kunde skynda på rekryteringen av vikarier.

–  Rektorerna borde i enlighet med SKR:s önskemål anställa vikarier på heltid under de närmaste veckorna. Det finns annars en risk att enheter behöver stänga helt på sikt, säger han.

Hur är det att prata med barnen om smitta? Finns det barn som är oroliga?

– Många har hört om corona från föräldrar och de ställer frågor, men jag har inte märkt av någon större oro. Min rektor har gått ut med information om hur vi kan prata med barnen, säger han.

Barnen påminns om handhygienen och personalen försöker att vara utomhus mycket för att minska smittspridning.

– Man behöver fundera ett varv till på hur och vad man utsätter sin omgivning för när man går till arbetet. Det är dyrt att vara hemma, men det är viktigt att vi alla i en sådan här extraordinär händelse försöker att ta vårt ansvar.