I lördags fick en av de boende på Liljegårdens omvårdnadsboende i Örsundsbro i Enköpings kommun feber. Eftersom hen inte hade hosta misstänktes inte att det kunde röra sig om det nya coronaviruset covid-19. Den boende åkte med ambulans till akuten, men inte heller där misstänkte man coronaviruset och inga prover togs, berättar undersköterskan Khadija Farah.

– Och ambulanspersonalen hade ingen skyddsutrustning, säger Khadija Farah, som också är arbetsplatsombud. 

På söndagen började fler av de boende på samma avdelning visa symtom. Chefen för boendet kom till jobbet och fattade beslut om att ta in extra personal och isolera alla boende från varandra. 

– Det är svårt att stoppa de demenssjuka från att gå runt, så vi isolerade allihopa, friska som sjuka. Alla fick stanna inne på rummet, säger Khadija Farah.

Personalen började också jobba med skyddsutrustning. 

På måndagen togs till slut prover på covid-19 och på tisdagskvällen kom svaren som visade att sex personer är smittade. Den person som åkte in på sjukhus på lördagen är åter på sjukhus, men övriga fem vårdas på boendet. 

Det är oklart hur smittan har kommit in på boendet. Khadija Farah säger att många ur personalen nu är oroliga för ha blivit smittade. Flera är hemma från jobbet för att de är sjuka, men hon vet inte om det är någon som visar symtom på covid-19.

– Det är klart att man är orolig, när man har familj och så. Men det är värre för de äldre, de är svaga, säger Khadija Farah.

Vi ser till att vi har rena kläder hela tiden, kör maskinerna och tvättar hela tiden och byter inte om i omklädningsrummet under dagen.

Khadija Farah

Hon berättar att de ur personalen som tillhör riskgrupper inte behöver jobba på den drabbade avdelningen utan tillfälligt har omplacerats. Utöver att jobba i skyddsutrustning och hålla de boende isolerade från varandra, byter personalen arbetskläder varje gång de har hanterat de smittade – upp till fem-sex gånger på ett arbetspass.

– Vi ser till att vi har rena kläder hela tiden, kör maskinerna och tvättar hela tiden och byter inte om i omklädningsrummet under dagen.  

Dessutom har de ställt ut de smittades sopor på deras balkonger, i väntan på direktiv om hur de ska hantera soporna.

Khadija Farah säger att arbetsgivaren har hanterat situationen bra. Hon tycker att personalen har gjort vad de har kunnat och påpekar att man inte heller på sjukhuset misstänkte corona. Nu vet de att man inte behöver ha hosta och att de ska agera som att det är covid-19 även om en boende inte har fler symtom än feber.  

I Flen har fyra boende på ett äldreboende konstaterats smittade. Jarmo Heinonen är ordförande i Kommunals sektion Nordväst och säger att hans bild är att läget är under kontroll och att det finns skyddsutrustning.

– Det verkar inte finnas någon större oro hos personalen, de är nog fullt medvetna om hur de ska hantera det här. Det är ingen ur personalen som har hört av sig till oss utan de förtroendevalda kontaktade personalen, så det låter inte som att de har haft något större stödbehov av oss som organisation, säger Jarmo Heinonen.

Marie Boström är ombudsman på Kommunals förbundskontor och berättar att de har gått ut med vägledning till de lokala skyddsombuden hur de ska agera med anledning av coronasmittan.

– Vi har tagit fram stöd i arbetet för skyddsombuden. Det handlar om att de ska kunna bevaka så att det görs riskbedömningar om vilka smittrisker som finns och bedöma vilken risk det kan utgöra, säger Marie Boström.

Dessutom har Sunt Arbetsliv, som är ett projekt som Kommunal har tillsammans med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, gått ut med tips på arbetsmiljöarbete i coronatider. Marie Boströms uppfattning är att de är överens med såväl offentliga som privata arbetsgivare i den här frågan.

– Man måste göra riskbedömningar och handskas varligt med både brukare, patienter och personal, och det är ganska tydligt vad som gäller. Riskberedskapen är ganska hög, som jag upplever det. 

Fotnot: Läs tipsen från Sunt Arbetsliv här (extern länk).