Medan coronaviruset sveper fram över landet uppkommer fler och fler frågor. På senare tid har anställda i hemtjänsten och äldreomsorgen hört av sig till mig. De undrar hur de ska skydda de äldre från smitta?

De funderar också över sin egen arbetsmiljö. Vad händer om flera kollegor blir sjuka? Många går redan på knäna, hur ska de då mäkta med att ta hand om alla som har behov av hjälp?

Det här är en stor fråga för de anställda som vårdar våra äldre. Riktlinjerna att alla ska vara hemma om man har minsta symtom är viktiga för att hindra smittspridningen. Samtidigt blir kraven ännu högre på de anställda som är på plats.

Också i normalfallet är bemanningen ofta så slimmad att det är stressigt. De nya direktiven ökar kraven ännu mer på de redan hårt pressade undersköterskorna som är friska och kan gå till jobbet.

Undersköterskan Khadija Farahs berättar för KA om att sex boende smittats på hennes arbetsplats. Det är oklart hur smittan hur nått boendet. Nu finns en oro hos några av de anställda över att de också ska bli smittade eller kanske redan är det.

De boende som är bekräftat smittade hålls isolerade och de anställda som tillhör riskgrupper har tillfälligt omplacerat, men oron finns där ändå.

Samtidigt gör arbetsgivare och anställda det de kan för att skydda både äldre och kollegor. På många äldreboenden förbjuds besökare och aktiviteter ställs in. Allt för att minska smittspridningen.

Läget är tufft med både brist på anställda och sjukvårdsmaterial. Nu måste alla med gemensamma krafter hjälpas åt för att göra det bästa i en svår situation.

Kortfattat görs det genom tillräcklig bemanning så att de anställda som är sjuka eller känner minsta symtom stannar hemma. Därtill krävs snabb isolering av de smittade och bra rutiner kring dem som insjuknat.

Vårt land har många äldre och många anställda kommunalare som arbetar med att ta hand om dem. Både de gamla och de anställda måste skyddas!