Korttidsavtalet följer de villkor som ingår i regeringens stödpaket till arbetsgivare för att rädda jobben. Staten går då in och betalar 50 procent av lönekostnaderna.

Stödpaketet har tre nivåer:

  • Arbetstiden sänks med 20 procent. Lönen sänks då med 4 procent.
  • Arbetstiden sänks med 40 procent. Lönen sänks då med 6 procent.
  • Arbetstiden sänks med 60 procent. Lönen sänks då med 7,5 procent.

Arbetsgivaren har möjlighet att välja nivå för att undvika uppsägningar.

Mario Gavran säger att detta avtal enbart gäller beställningstrafik. Linjetrafik som finansieras av skattemedel eller bedrivs på uppdrag av det allmänna omfattas inte, som villkoren i regeringens stödpaket är formulerade.

Men det finns företag som både kör linjetrafik och beställningstrafik. De kan omfattas i den delen som gäller beställningstrafiken.

– Många företag befinner sig i en mycket besvärlig situation. Redan beställda körningar bokas av och de får inga nya. Det här avtalet ska kunna hjälpa dem att undvika varsel så att våra medlemmar får behålla jobben, säger Mario Gavran.