Robert Alfs arbetsdag började 4.30 på onsdagen och KA pratar med honom under rasten strax före klockan 10.

– Det är väldigt öde. Det är nästan ingen som åker. Sista vändan jag körde var det inte mer än 4–5 personer. Det är en sådan där matarbuss till Fridhemsplan och den brukar vara tämligen full.

Robert Alf säger att det känns märkligt.

– Man träffar ingen. Man sitter där helt ensam. Alla går ju på där bak.

Sedan den 17 mars rekommenderar SL att resenärer ska kliva på bussen via de bakre dörrarna för att skydda bussförarna, något Kommunal vill ska gälla över hela landet. Robert Alf menar att det finns andra arbetsmiljöfrågor som skulle behöva ses över. Bland annat undrar han hur smittsäkra SL:s alkolås är.

– SL har alltid hävdat att det är smittsäkert. Nu har de gått ut och sagt att vi inte ska glömma att använda vårt personliga plaströr. Varför skulle vi inte glömma det om det inte finns någon smitta? De som har glömt det sätter munnen direkt till låset och blåser. Skulle SL säga att de stänger av alkolåset skulle det betyda att de utsatt oss för smitta i flera år.

Borde arbetsgivaren stänga av alkolåset?

– Ja, eller införa sådana alkolås som polisen har. Då blåser man inte in i alkolåset som man gör med våra. De har sådana där T-rör som man blåser över så att luften passerar förbi och ut på andra sidan. Det är väl en ekonomisk fråga som allt annat.

Även om förarna har sitt personliga rör finns ingen spärr nedtill vilket gör att saliv hamnar utanför och på apparaten.

– Vi förare byts ju av i dörren för jag måste lämna över startnyckeln. När nästa ska blåsa då kan det vara allt mellan 20 minuter till 2,5 timmar mellan förra blåsningen.

Förutom alkolåset tycker Robert Alf, precis som bussföraren Carola Hedqvist som KA intervjuade nyligen, att bussar och toaletter borde städas bättre.

– Det är liksom ingen sanering det är frågan om. Ska man inte ta i lite extra i virustider?

KA har varit i kontakt med SL som svarar via pressavdelningen:

”Trafikförvaltningen/SL följer de råd, anvisningar och informationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, regeringen och andra myndigheter.

SL:s bussar kan inte startas om inte föraren blåser i alkolåset. Både Dräger (som är en dominerande aktör) och smittskydd Stockholm ger samma svar när vi frågat: Om man sköter alkolåsen rätt och använder personliga munstycken är smittorisken minimal. 

Vi har också ställt frågan till smittskydd Stockholm om städning. De bedömer att det inte av smittskyddsskäl finns behov av ökade städinsatser/ändrade städmetoder, förutsatt att städningen utförs enligt gällande rutiner”.