I dag har den svenska regeringen inte rätt att stänga grundskolor och förskolor, vilket regeringar i många andra länder kan göra.

Utbildningsminister Anna Ekströms (S) pressekreterare Anja L. Sundberg förklarar att det är därför regeringen blixtsnabbt nu skapar en ny lag. Lagen kommer att bestå av två delar. Dels gör den det möjligt för regeringen att stänga skolor. Därtill skapar den möjlighet för barn till personer med samhällsviktiga funktioner att få barnomsorg.

Enligt utbildningsministerns pressekreterare väntas riksdagen klubba igenom lagen i morgon torsdag. Sannolikt under torsdag morgon, för att regeringen sedan på sitt regeringssammanträde ska kunna fatta beslut om att använda sig av lagen. 

Förskola (genrebild).

Covid-19

Oklart vilka som får barn­omsorg

Nyheter

Därefter tar det ett par dagar innan lagen ”vinner laga kraft” vilket betyder att det först till helgen eller under nästa vecka finns laglig rätt att göra detta, enligt pressekreteraren:

– Det betyder att skolor och förskolor kan stängas tidigast från måndag, men observera att det fortfarande inte finns något sådant beslut.

Det kommer troligtvis inte att presenteras en lista över vilka yrkesgrupper som kommer att ha rätt till barnomsorg. Det handlar mer om uppgifter som anses vara samhällsviktiga funktioner. Kommunalarbetaren återkommer om vilka dessa uppgifter kan vara.