– Våra yrkanden rör ju sånt som vi ser stärker medlemsföretagens verksamhet och konkurrenskraft. Det handlar mycket om ökad flexibilitet och att ge företagen bra förutsättningar. Bra förutsättningar för både företag och medarbetare, säger Per Östlund till Kommunalarbetaren.

Vårdföretagarna yrkar också, som de brukar göra, på sifferlösa avtal, eller dialogavtal som de kallar det. Förra gången man förhandlade med Kommunal fick man också igenom försök på några vårdcentraler. Om det blir en fortsättning med detta blir en förhandlingsfråga, har Kommunals ombudsman Elisabeth Haug sagt tidigare.

Vård och äldreomsorg (genrebild).

Krav: Minst 3 procent till privat­anställda

Avtal

Annars anser Per Östlund att det verkar finnas en samsyn med Kommunal i lönefrågorna.

– Vi har en stor samsyn om att det är de som är riktigt bra yrkesutbildade som ska ha mest av löneökningarna, säger han och syftar på Kommunals krav om 0,5 procent extra till yrkesutbildade.

Vilka yrkesgrupper är det som kan bli aktuella där? Undersköterskor?

– Ja, undersköterskor. Men också andra som har en utbildning. Men det krävs också att man uppfyller de krav på engagemang och annat som man har lokalt ute i företagen.

Kommunals krav på tre procent i löneökningar kommenterar Per Östlund så här:

– Det ansluter ju till vad industrifacken har yrkat på. Vi är lojala mot märket och det är det som måste hållas. Sen har vi hamnat i ett omvälvande läge på grund av corona så ingen vet i dag egentligen var vi befinner oss nästa vecka.

Hur påverkar corona avtalsrörelsen?

– Först ut är ju industrin och där får vi se i slutet på den här månaden hur det har påverkat men jag har svårt att se att det inte skulle påverka.