Under parollen ”lika kollektivavtal – lika ersättning” genomförde undersköterskor och skötare i Region Örebro län en protest mot att politikerna förlängt ett extra ob-tillägg för regionens sjuksköterskor utan att Kommunals medlemmar får något för att jobba obekväm arbetstid.

– Vi tycker att sjuksköterskorna kan få påslaget på grundlönen i stället. Ob ska vara lika, säger undersköterskan Kattis Träff Fridebäck, som tagit initiativ till protesten.

2017 beslutade regionens politiker att införa ett extra ob-tillägg för att locka till sig fler sjuksköterskor. Tillägget skulle gälla i två år, därefter skulle det utvärderas. I stället förlängdes ob-tillägget över 2020. Samtidigt behöver regionen minska kostnader för nästan en halv miljard de kommande åren.

Kattis Träff Fridebäck jobbade på intensivvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro fram till 2017. Därefter tog hon tjänstledigt för att bli fackligt förtroendevald på heltid, men hon går in och jobbar på sin gamla arbetsplats varje sommar.

Kommunal protesterade och bland annat överlämnades in en namninsamling med 2 000 underskrifter till politikerna i regionstyrelsen, men det hände ingenting.

– Vi lyfte frågan i samverkan i olika nivåer i alla led, säger Kattis Träff Fridebäck.

Kattis Träff Fridebäck.

Hon kände att hon nått vägs ände rent fackligt och bestämde sig för att ta initiativ till en protest i rollen som undersköterska i samband med att ledamöterna i regionstyrelsen sammanträdde.

– Det känns som ett hån när man går till jobbet och vet att den här skillnaden finns. Vi jobbar ju i team. Sjusköterskor vi träffar tycker också att det är orättvist, säger hon.

Ett 20-tal undersköterskor och skötare kom. En av dem var Linda Karlsson, som jobbar som undersköterska på akutmottagning i Lindesberg.

– Det känns bra att vara här. Vi ska ha lika ob. Det är lika jobbigt för oss som för dem att jobba natt. Beslutet är befängt.

När politikerna kommer ut har de inget annat val än att lyssna.

– Skulle ni tycka att det var kul att komma till jobbet och veta att den som jobbar bredvid får högre ersättning?

– Det här beslutet har skapat arbetsmiljöproblem och splittring på en del ställen.

– Ni uppskattar inte det vi gör. Kom till oss och se verkligheten. Det är dags att ni satsar lite på oss undersköterskor också.

Ledamoten Karin Sundin (S) och ordföranden Andreas Svahn (S) sade att de förstår upprördheten och har respekt för det, men försvarade det ojämlika ob-tillägget med att det var nödvändigt för att få fler sjuksköterskor till regionen. Enligt Karin Sundin har de 180 fler sedan förra året.

Det var inget besked som gick hem hos undersköterskorna och skötarna.

– Det är ingenting vi som är på golvet ser, säger Kattis Träff Fridebäck.

Vad säger ni om att det här beslutet retat upp två yrkesgrupper?

– De känslorna som finns här i dag är inget nytt. Flera har hört av sig ända sedan vi införde beslutet. Vi ska göra en utvärdering till hösten. Hittills har vi inte hittat en lösning som för fungerar för hela verksamheten, sade Andreas Svahn.

Kattis Träff Fridebäck känner sig inte direkt övertygad av vad hon fått höra.

– Upplevelsen är att dom hör vad vi säger men det kommer inte hända någonting i frågan tyvärr.