I februari beslutade det borgerliga styret med stöd av Sverigedemokraterna i Region Kronoberg att ta bort det extra 60-procentiga ob-tillägget för Kommunals medlemmar som infördes 2018 av det tidigare S-styret. Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och medicinska sekreterare ska dock få behålla tillägget även om det sänks till 50 procent.

Politikerna försvarar beslutet med att de vill minska behovet av hyrpersonal.

– Vi har kopplat det helt till beroendet av hyrpersonal och där vi har svårt att kompetensförsörja så är det i de här grupperna, sade Sven Sunesson (C), personalutskottets ordförande, tidigare till KA.

Avtalet går ut den 31 mars och innebär att många får en minskad inkomst på ett par tusen kronor. Beskedet har fått medlemmarna att protestera. Vid ett medlemsmöte tidigare i februari slöt 240 personer upp för att kunna ställa frågor till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Inför att beslutet skulle fattas drog Kommunal i gång en namninsamling. Under onsdagen i samband med att regionstyrelsen sammanträdde överlämnades 2 448 namnunderskrifter till regionstyrelsens ordförande. Ett tiotal kommunalare var på plats. 

– Jag och en medlem från operationsavdelningsavdelningen ställde frågan om Mikael Johansson ämnar ändra det tagna beslutet, men vi fick svaret att han inte tänker göra det, säger Jenny Sjöström, ordförande i sektion Hälso-Sjukvård och trafik i Kronoberg.

Kommunal kommer inte att ge upp.

– Vi kommer att genomföra en manifestation nu på lördag den 29 februari. Vi fick oerhört mycket förfrågningar inför medlemsmötet från personer som inte är anslutna till Kommunal, men som ville komma på mötet. Vi bestämde att vi genomför en manifestation för att man ska kunna sluta upp från allmänheten. Vi har verkligen lyckats få med oss allmänheten, säger Jenny Sjöström.

Det är i sig en seger, menar hon.

– Vi har inte nått dit vi vill. Vi kommer att fortsätta kampen under hela mandatperioden.