Genom ett politiskt beslut fick sjuksköterskor som arbetar natt i Region Halland sitt ob-tillägg dubblerat och veckoarbetstiden kortad med två timmar. Kommunals medlemmar fick bara sitt ob-tillägg ökat med femtio procent och ingen arbetstidsförkortning.

Sedan dess har de anställda protesterat mot att de behandlas olika, bland annat genom en namninsamling och en massanmälan om kränkande särbehandling. Kommunal har begärt att Arbetsmiljöverket ska ingripa eftersom de olika villkoren gett upphov till arbetsmiljöproblem. Inget har dock rubbat det politiska beslutet.

Förra året tog de anställa ett nytt initiativ till en namninsamling. I dag, den 26 februari, överlämnades 3 178 namnunderskrifter till regionfullmäktige.

Ambulanssjukvårdaren Karin Janbell och undersköterskorna Marie Dernbrant, Ulrika Danielsson och Fredrik Jarlestål var med vid överlämningen. De hade velat lämna över den tjocka luntan med underskrifter till regionen styrelseordförande, Mikaela Waltersson (M), men hon var inte där. Det blev liberala ledamoten Tommy Rydfeldt som fick ta emot protestlistorna.

– Han menar att det här borde framföras av Kommunal. Han sa också att facket inte hört av sig om den här frågan, vilket är konstigt sagt. Men vi vill ju visa vad vi som undersköterskor tycker, säger Karin Janbell.

Hon känner att det har varit viktigt att åtminstone försöka påverka, i stället för att bara klaga.

– Vi vill få ned vår arbetstid. Vi har försökt i två och ett halvt år och det är jäkligt lång tid, men man ska inte ge upp, säger hon.