Vid årsskiftet fick nattarbetande sjuksköterskor inom vissa delar av region Halland 100 procent högre natt-ob. Arbetsveckan sänktes från 34 till 32 timmar. Samtidigt fick Kommunals medlemmar bara 50 procent ökad ob och ingen arbetstidsförkortning.

Ob-tillägget för Kommunals medlemmar skedde genom ett politiskt beslut och inte som en del av en förhandling.

– När vi har påtalat de orättvisa skillnaderna för arbetsgivaren har vi fått höra att vi ska vara tacksamma, säger Jonas Elmblad.

– Visst, det är sjuksköterskebrist. Men bland yrkesgrupper som undersköterskor, skötare och ambulanssjukvårdare är situationen lite som den var för några år sedan för sjuksköterskor. Det är på väg att bli brist och då tycker vi att man ska göra som till exempel Västra Götalandsregionen och i Kronoberg och höja ob-tillägget för alla. Om man vill rekrytera kompetent personal är det bättre att gå på höjda löner.

Efter en uppmaning av anställda på Hallands sjukhus, psykiatrin och ambulansen anmälde Kommunal skillnaderna till Arbetsmiljöverket.

– Det här skapar splittring mellan yrkesgrupperna. Det blir risk för konflikter, vilket är onödigt när det finns annat som vi skulle behöva lägga kraft på, säger Jonas Elmblad, huvudskyddsombud och vice ordförande för Kommunals sektion region Halland.

Den 19 juni ska Arbetsmiljöverket göra sin inspektion.

– Vi hoppas att det här kommer att leda till att det blir lika, och med lika menar jag lika bra, för alla yrkesgrupper. Det är lika slitsamt för en undersköterska som för en sjuksköterska att jobba natt. Jag tror att det finns ett stort intresse nationellt. Ingen har tidigare anmält det här, säger Jonas Elmblad.