Efter ett politiskt beslut i slutet av år 2017 gjorde den styrande borgliga majoriteten i Region Halland en skillnad i ob-ersättningen. Man införde ett hundra procentigt påslag på ob-ersättningen för sjuksköterskorna som arbetar natt men bara ett femtio procentigt påslag för undersköterskorna.

Sjuksköterskorna har därtill fått arbetstidsförkortning – vilket betyder mer tid för återhämtning – detta gavs inte alls till undersköterskorna.

Många undersköterskor vittnar om att detta gör att de känner sig mindre värda. Att de fortsätter göra sitt jobb som tidigare men att de gör det med mindre glädje. De tycker att det handlar om rättvisa. Att behandla en hel yrkesgrupp så här är både orättvist och kränkande. Att göra en skillnad i ob-ersättning och ge olika yrkeskategorier olika mycket tid för återhämtning är fel och skapar irritation och frustration.

Vi vill se hållbara scheman, schysta arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö så att all vårdpersonal får möjlighet och ork att ge bra vård.

Vi vill att de beslutande ska göra om, och göra rätt och göra en rättvis, jämställd satsning också på undersköterskor som arbetar natten. Att undersköterskorna ska få samma ob-ersättning och samma typ av veckoarbetstidsförkortning.

Arbetsgivaren behöver se till helheten och göra satsningar för all vårdpersonal, oavsett om de arbetar dag, kväll eller natt. Vi vill se hållbara scheman, schysta arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö så att all vårdpersonal får möjlighet och ork att ge bra vård. Genom detta ger man också vårdpersonalen en vilja att arbeta kvar.

Skriv på vår namninsamling om jämställda villkor och ob-ersättning. Här finns en länk.