Görel Parffa blev inte tillfrågad om en ny tjänst på äldreboendet där hon arbetar, hennes chef menade att ”det är för att du är same”. Görel drev händelsen som diskriminering och fick efter central förhandling skadestånd på 15 000 kronor, som KA tidigare berättat.

Hennes arbetsgivare Jokkmokks kommun beklagar det som hände och säger sig ha ”vidtagit åtgärder” utan att närmare vilja gå in på hur eller vilka.

– Det är jättetråkigt att vi har en medarbetare som upplever sig diskriminerad, säger Ida Åstot, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden i Jokkmokks kommun.

Du säger att hon ”upplever sig diskriminerad”, har hon inte blivit diskriminerad?

– Vi har brustit i kommunikationen och det är beklagligt att en medarbetare känner sig diskriminerad. Jag vill inte kommentera mer i ärendet.

Görel Parffa tog hjälp av Kommunal för att driva frågan om diskriminering och efter en central förhandling har Jokkmokks kommun betalat henne 15 000 kronor för att avsluta ärendet. 

Betyder inte det att hon har blivit diskriminerad?

– Att vi har utbetalat ersättningen betyder inte per automatik att hon har blivit diskriminerad. Kommunen har brustit i kommunikationen och godtagit att betala skadestånd. Kommunen har rent rättsligt inte blivit fälld för diskriminering i någon domstol, säger Ida Åstot på Jokkmokks kommun.

Görel Parffa, som arbetar kvar på samma äldreboende som tidigare, tycker att det är konstigt att kommunen inte kan erkänna händelsen som diskriminering:

– Vad är det de har betalat mig för då? Samtidigt är jag inte helt förvånad. Det är ingen från kommunen som sagt något till mig efter det här. Man förväntar sig kanske en ursäkt, men det har inte kommit någonting. Det är jättekonstigt, säger Görel Parffa.

Den ombudsman som drev fallet mot arbetsgivaren vid den centrala förhandlingen var Jonas Nilsson vid Kommunals förbundskontor. Han vill inte kommentera det enskilda ärendet, men säger apropå att Jokkmokks kommun säger att den inte blivit fälld i domstol:

– Visst kan man konstatera att ärendet inte varit i domstol. Men ärendet har blivit förhandlat och utrett och hanterat. Där hittade vi en lösning och då hamnar inte ärendet i någon annan instans, säger Jonas Nilsson.