Görel Parffa arbetade på en avdelning med samisk profilering på ett äldreboende i Jokkmokk. När boendet för ett år sedan sökte ny personal till en annan avdelning fick så gott som all personal frågan om de ville ha tjänsten. Den som inte tillfrågades var Görel Parffa.

– När jag frågade chefen varför, blev svaret ”det är för att du är same”. Då gav jag chefen en chans att ändra sig genom att förklara att det var diskriminering men möttes bara av ”har du tiden och energin så anmäl det”, berättar Görel Parffa.

Görel tänkte att chefen kanske egentligen menade att hon arbetade på en avdelning med samisk profilering och att det var bra att ha henne där. Men tyckte inte att det fungerade som argument:

– Ska jag vara fast där bara för att jag är same? Ska inte jag som alla andra få chansen att testa något annat? Jag kom fram till att hur det än var så var det fel.

Man väntar sig inte att bli diskriminerad på sin hemort där det är vardag med samer och rennäring och alla känner alla.

Görel Parffa, undersköterska Jokkmokk

Hon började söka på nätet för att läsa mer om diskriminering. Bland det hon läste hittade hon inte mycket om diskriminering mot samer, vilket ökade känslan av att hon måste agera:

– Jokkmokk är i det stora hela en samisk kommun, med renskötsel och marknaden. Man väntar sig inte att bli diskriminerad på sin hemort där det är vardag med samer och rennäring och alla känner alla. Bilden blir så skev. Men någon måste vara först och våga för att andra ska våga.

Efter att Görel Parffa kontaktat Kommunal startade processen mot arbetsgivaren Jokkmokks kommun. I början av året hölls en central förhandling som gav Görel Parffa rätt. Jokkmokks kommun hade utsatt henne för diskriminering och fick betala ett skadestånd på 15 000 kronor.

– Det känns mycket viktigt. Jag gör inte det här bara för min egen skull eller för att få ersättning. Min kamp är för alla andra. I den här världen vi lever i med så många etniciteter är det viktigt att våga visa att vi inte tolererar diskriminering. Det är en viktig fråga som ligger i tiden, säger Görel Parffa.

Diskrimineringsgrunder

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer.

Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Fotnot: Bilden på Jokkmokks kommunhus är licensierad under CC BY-SA 430 via Wikimedia Commons.