Satsningen på utbildning till specialistundersköterska vill partiet ha för att ge fler möjligheter till karriärutveckling och för att höja undersköterskeyrkets status.

Partiet beräknar att utbildningen ska få kosta staten 400 miljoner kronor årligen. Man bedömer att det skulle kunna ge 1 700 undersköterskor betald vidareutbildning under den här mandatperioden.

Partiet vill också standardisera grund- och specialistutbildningen för undersköterskor. Det föreslog en statlig utredning redan i fjol.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin välkomnar dagens besked från Centerpartiet. På Twitter skriver han:

”Rätt utformat är en satsning på yrkesutveckling och standardiserad utbildning ett viktigt kliv i rätt riktning.”