Mona Genberg spelar piano med Arbenita Ahmeti.

Mona Genberg spelar piano med Arbenita Ahmeti.

Monica Zetterlunds mjuka sång är det första som möter i entrén. Musiken, kristallkronorna i taket, soffgrupperna och flygeln som står uppställd i ett hörn gör att det känns mer som att komma in på ett hotell än ett kommunalt äldreboende.

Vägen dit började redan 2012 och handlar bland annat om arbete med miljön men lika viktigt är personalens medbestämmande.

– Vi arbetar mer som ett team här. Det är nästan så att det är vi som bestämmer och cheferna får det mer för godkännande, säger Arbetina Ahmeti som är undersköterska och har arbetat här i fyra år.

Lyssna på vårt poddavsnitt från Gerdas gård här!

 

Hon berättar att nästan alla beslut arbetas fram i grupper som personalen sitter med i. Det finns sex olika som har hand om allt från aktiviteter och arbetsmetoder till budget och kost. Alla grupper samarbetar med de båda enhetscheferna. En av dem är Camilla Gazic.

– Grupperna är inblandade i allt på Gerdas Gård. Det händer ingenting här som de inte känner till, utom det som är sekretess, säger hon.

Flera av de som jobbar här säger att tilliten mellan personal och chefer är en viktig grund för att det ska fungera. En av dem är undersköterskan Katarina Steffens som under de snart två år hon arbetat på Gerdas Gård känt att hon får respekt för sin kunskap.

– Både av kolleger, vår sjuksköterska och vår chef får vi sådan feedback och respons. Jag är väldigt stolt över mitt jobb kan jag säga.

Hon arbetar på en av de tre avdelningarna för demenssjuka.

– Det passar mig. Jag tycker att det är intressant och viktigt.

Tomas Wallin och Katarina Steffens gör en utflykt med de boende.

Hon och några kolleger är på väg med några från avdelningen till ett museum med uppbyggda miljöer från olika decennier på 1900-talet.

– Det var en kollega som hittade det här stället. Jag tror att det kommer att bli jättebra för dem, det ska bli spännande.

På Gerdas gård är äldrevården en fest

På jobbet

Utflykter och aktiviteter är en del av arbetssättet. Arbenita Armethi ser att det betyder mycket för dem som bor här.

– De mår bättre, säger hon och menar att det blir både enklare och roligare att jobba då också.

Gerdas Gård drivs som intraprenad, de har en budget på tre år i  stället för ett och kan återinvestera överskott i verksamheten.

– Men det påverkar inte hur vi arbetar. Det här kan alla kan alla göra, säger Camilla Gazic.

Camilla Gazic.

Däremot är arbetssättet viktigt när pengar ska återinvesteras. Det är grupperna tillsammans med hyresgäster och chefer som väljer i vad. I år kommer pengarna att bland annat användas till att personal åker på demensdagarna och till en parcykel som de kan använda att skjutsa de gamla på.

Eva Buxfeldt är enhetschefen som var med och startade arbetssättet på Gerdas Gård 2012. Hon menar att det är just med medarbetarna som arbetet börjar.

– Många gånger har jag sagt att det är med att bryta institutionaliseringen och ändra miljön. Men det är medarbetarna jag samlar först. Jag försöker inspirera och lyfta dem. Man måste tycka om att arbeta med gamla.

Hon har nu fått i uppdrag att sprida modellen i nya stadsdelar i Göteborg. I januari började hon på Fridkullagatans äldreboende.

– Vi arbetar likadant här. Och flera av äldreboendena runt om ska arbeta på samma sätt. Det har redan skett stora förändringar. De som bor här rör sig mer utanför sitt rum och färre i personalen är sjukskrivna.

Det här är Gerdas Gård

  • 96 boende på sex avdelningar, 16 personer på varje.
  • Tre avdelningar är för demenssjuka personer.
  • Bemanningen är 3 personal dagtid och 2 kväll, 4 och 3 på avdelning för demenssjuka.
  • Drygt hundra anställda på hela boendet varav två chefer och två administratörer.
  • Drivs av Göteborgs stad och ligger i stadsdelen Högsbohöjd.