– Det är faktiskt bristen på rimlig statlig finansiering som gör att det är så svårt att erbjuda bra villkor för de personliga assistenterna, säger Mari Huupponen. 

Lars Lööw har utrett personliga assistenters villkor.

Utredare vill förbättra för assistenter

Nyheter

Hon har suttit med i en referensgrupp till utredningen och är väldigt nöjd med slutresultatet. Även i frågor som utredningen inte kan lösa finns resonemang och aspekter med som är viktiga ur ett fackligt perspektiv, anser Mari Huupponen. Det gäller till exempel frågan om vilka arbetsuppgifter som egentligen ska ingå i yrket, ett område som utredningen inte föreslår några regleringar om.

– Jag brukar i vanliga fall vara väldigt kritisk men till och med där lyckas man lyfta detta att det ofta leder till problem när arbetet är så gränslöst, att det är svårt att definiera och att assistenterna ofta inte vågar lyfta sådana frågor om vad som tillhör deras jobb eftersom man är rädd att förlora arbetet, säger hon.

Ett av Kommunals skarpa förslag sedan tidigare finns inte med i utredningen, om att det borde införas utbildningskrav för personliga assistenter, men där var utredningen förhindrad att lägga förslag enligt regeringens direktiv.

– Vi har lyft det som en fråga som Kommunal driver och vi tycker fortfarande att det borde finnas ett utbildningskrav.