Anställda inom till exempel hemtjänst och LSS ska sedan 2016 ha arbetskläder. I november 2018 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittorisker i kraft. Där står det att arbetsgivaren ska bära alla kostnader för arbetsmiljöåtgärder.

Tolkningen har gjort att Kommunal och Sveriges Kommuner Regioner kommit fram till att arbetskläder ska bekostas av arbetsgivaren. Det står dock inte uttryckligen i föreskrifterna att arbetsgivaren ska betala. Det står däremot att arbetstagarna inte ska bekosta tvätt av arbetskläder.

Nu ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp om arbetstagarna fått kläder.

– Det är en rättvisefråga i grund och botten. I mansdominerade yrken är detta sällan ett problem. Men i kvinnodominerade yrken måste de anställda ofta kämpa hårt för rätten till arbetskläder. Därför skärpte vi under förra mandatperioden Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Nu ska vi också följa upp att dessa förändringar får önskvärt resultat, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska redovisa resultatet den 30 november 2020.