Kommunal har under flera års tid drivit frågan om rätten till arbetskläder som arbetsgivaren betalar inom äldreomsorgen. I november förra året kom den slutgiltiga segern – då trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter i kraft, som slår fast att alla kostnader för arbetsmiljöåtgärder ska tas av arbetsgivaren och inte arbetstagaren.

Arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tolkar det som att det gäller kortärmad överdel och underdel, inte skor och jacka. Arbetsgivaren ska dessutom stå för tvätt av kläderna.

Men Kommunals medlemmar är inte nöjda än. Till kongressen har det kommit in hela 45 motioner som handlar om rätten till arbetskläder. En hel del handlar om att hemtjänstpersonal borde få ytterkläder för alla väder av arbetsgivaren, andra att arbetsgivaren borde betala de arbetsskor som behövs på jobbet. Det kravet kommer från såväl omsorgs- och vårdpersonal som personal inom förskolan.

Det finns också flera andra yrkesgrupper som vill ha arbetskläder bekostade av arbetsgivaren, till exempel barnskötare och elevassistenter på särskola.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar på motionerna att de tror att man måste fokusera på en fråga i taget för att vinna framgång. De tror att nästa fråga som har störst chans att nå framgång är att arbetsgivarna ska stå för ergonomiska arbetsskor inom de yrken som det behövs.

Det rör flera branscher och eftersom det finns många bra argument, som att ergonomiska arbetsskor minskar risken för arbetsskador, felbelastning och fallolyckor, tror de att är det enklast att få gehör för det.

– Grunden är att arbetsskor gäller väldigt många. Det gäller flera yrkesgrupper och det finns inte motsvarande skyddsskor inom vård och omsorg och förskola till exempel. Just i de här yrkesgrupperna är fallolyckorna ganska kostsamma och det skulle till viss del kunna undvikas, säger Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal.

Men hon poängterar att det är kongressen som fattar beslut och att de måste avvakta det.

– Det som är säkert är att om vi får ett uppdrag från kongressen att jobba med någon av de här frågorna så kommer vi ta det på samma allvar som vi har tagit arbetskläder inom vård och omsorg, eller undersköterskelegitimation, säger Ann Georgsson.