I de nya föreskrifterna om smittrisker som träder i kraft den 19 november står det att alla kostnader för arbetsmiljöåtgärder ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta arbetstagaren. Formuleringen gör att Kommunal tolkar den som att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder.

Kommunal har drivit frågan om arbetskläder under en längre tid. Anställda i till exempel hemtjänst och inom LSS ska sedan årsskiftet 2016 bära arbetskläder. Men varken i Socialstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter har det stått tydligt vem som ska betala för arbetskläderna och det gör det inte nu heller. Det står däremot tydligt att arbetstagaren inte ska bekosta tvätt av arbetskläder.

– Vi har haft flera jurister som har tittat på det här och vår tolkning är att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. Samtliga kostnader för arbetsmiljöåtgärder ska tillfalla arbetsgivaren och inte arbetstagaren, säger Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal.

Men det står ju inte rakt ut att det är arbetsgivaren som ska betala för arbetskläder.

– Vår uppfattning är att arbetsgivare tar betydligt större ansvar i dag. Men det är alltid bra med tydligheter som minimerar tolkningsfrågor. Arbetsgivare som är kloka tolkar säkert in samma ansvar som vi gör, säger Ann Georgsson.

 

Här är de nya föreskrifterna.