Arbetsmiljöverket presenterar nya föreskrifter om smittrisker på jobbet. En nyhet är att arbetsgivaren ska se till att arbetskläder för anställda inom till exempel hemtjänst och på LSS-boende tvättas utan att det kostar det anställde något.

Fortfarande är det inte uttalat att det är arbetsgivaren som ska tillhanda arbetskläder.

Anställda i till exempel hemtjänst och inom LSS ska sedan årsskiftet 2016 bära arbetskläder. Men varken i Socialstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter har det stått vem som ska betala för arbetskläderna. Det gör det alltså inte nu heller. Kommunal har länge slagits för att arbetsgivaren ska tillhandhålla arbetskläder.

Socialdemokraterna gick i mars ut och lovade fria arbetskläder, men det är fortfarande oklart om det blir så.

Övriga nyheter i föreskrifterna är bland annat att det blir krav på att använda säkra avfallsbehållare för vassa föremål som sprutor med smittrisk. En arbetsgivare som inte ser till att sådana avfallsbehållare finns riskerar en sanktionsavgift.