Många arbetsgivare i Sverige motiverar kortare och fler nattpass med att personalen ska få återhämtning, men i många fall har det blivit tvärtom. I Trollhättan är kortare nattpass en del av en besparingsåtgärd. Nu har skyddsombud på två arbetsplatser i Trollhättan anmält brister i arbetsmiljön kopplat till schemat. Den ena anmälan har arbetsgivaren inte svarat på och då har 6:6a-anmälan skickats till Arbetsmiljöverket, vilket P4 Väst var först med att skriva om.

– Vi måste markera. Man kan inte vänta i två månader på att få svar när våra medlemmar mår dåligt, säger Mattias Berntsson-Ärje, huvudskydds- och arbetsmiljöombud på Kommunal i Trollhättan.

Det handlar också om att det saknas risk- och konsekvensanalyser av förändringen. Arbetsgivaren har nu gått med på att ha ett möte med Kommunals företrädare.

Missnöjet med schemaläggningen efter införandet av heltid är inte unikt för Trollhättan. Protester och kritik har skett på flera håll i landet. Även i Söderköping har skyddsombud gjort 6:6-anmälningar med krav på att bland annat göra riskbedömningar och att redovisa sjuktal. Söderköpings kommun riskerar nu vite på en miljon.

– Vi är inte emot nio timmar i sig, utan det är att det blir fler inkallelser, säger Fredrik Rydell, ordförande för Kommunals sektion Lilla Edet-Trollhättan.

Det är svårt att anpassa en deltidsorganisation till heltid. Det stavas budget i de allra flesta fall. Kommunerna har inte medel för det.

Mattias Berntsson-Ärje, Kommunal Trollhättan

Så sent som i somras förhandlade Kommunal med arbetsgivaren om att införa en arbetstidsförkortning för nattarbetare från 36,2 till 32 eller 33 timmar i veckan. Efter sommaren föll förhandlingarna.

– Vi ger inte upp en sådan arbetstidsförkortning på något sätt utan kommer fortsätta att driva det. Vi kommer också att fortsätta driva fler inställelser ihop med de lokala skyddsombuden, säger Fredrik Rydell.

Han uppmanar varje medlem att påtala försämringar i arbetsmiljön.

Trollhättans kommun har beslutat om besparingar inom omsorgsförvaltningen.

– Det är svårt att anpassa en deltidsorganisation till heltid. Det stavas budget i de allra flesta fall. Kommunerna har inte medel för det. Det behöver höras ända till Stockholm, säger Mattias Berntsson-Ärje.

Omsorgsförvaltningens chef Lena Johansson har svarat P4 Väst att de bedömer att kommunen följer arbetstidslagstiftningen och att det är upp till Arbetsmiljöverket att ta ställning till om facket har agerat korrekt.