– Det är inte lönen längre, utan att det är arbetsmiljön och scheman, säger Olof Pettersson, ordförande för sektionen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg.

Runt om i landet växer Undersköterskeupproret. Krav ställs på högre bemanning och mer pengar till välfärden. Inför avtalsrörelsen flyttas på många håll fokus från lön till arbetstider, arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

Det visar KA:s rundringning till 20 av Kommunals största sektioner. Av dem är det 16 som tar upp krav på att kortare arbetstidsmått, större inflytande över scheman och andra arbetstidsfrågor. Arbetstidsförkortning diskuteras, även om arbetstidskonton sällan nämns.

På flera håll väcks kraven efter införandet av heltid som gett kortare och fler nattpass

– Ett flertal vill sänka veckoarbetstiden för natten, säger Fredrik Rydell, Kommunal Trollhättan.

Avtal 2020

Nästa år förhandlas totalt 485 avtal som berör 3 miljoner anställda på hela arbetsmarknaden. Industrifacken har krävt löneökningar på 3 procent.

Kommunal har 56 avtal som ska förhandlas. I december växlar Kommunal avtalskrav med den största motparten SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, (fd SKL). Kommunal vill prioritera yrkesutbildade i vård, skola och omsorg.

Många vill också se ett stopp för delade turer.

– Man upplever att man blir livegen på arbetet, säger Mari Yrjälä Svensson, sektion vård och omsorg Jönköping.

Krav ställs på höjda OB-ersättningar, särskilt för natten.

Samtidigt lyfter flera krav på skärpta skrivningar för hur införandet av heltid ska se. 

En fjärdedel av sektionerna lyfter journätterna inom omsorgen och att all tid på arbetet ska vara betald.

För många är ändå lön den absolut viktigaste frågan. Efter undersköterskesatsningen finns förväntningar på fortsatta satsningar på yrkesutbildade. Krav finns även på låglönesatsningar.

– För dem som har lägst löner är höjda löner ännu viktigare, säger Lelle Eriksson, sektionsordförande Huddinge.

Lönen är så klart jätteviktig, men man får inte glömma bort våra möjligheter att föra fram krav när det gäller scheman och arbetstider.

Tobias Baudin

Även i sjukvården finns förhoppningar om satsningar på yrkesutbildade och att det ska vara tydligt vilka som omfattas. I det nuvarande avtalet blev det en tolkningsfråga. Fler regionsektioner lyfter att Kommunal ställt sig utanför LO-samordningen, alltså det samarbete där LO-facken enas kring krav och kan vidta sympatiåtgärder.

– Det uppfattas som positivt, att man äntligen förstår att man är stor och stark själv. Många vill ha rejäla lönelyft, säger Arnstein Mogstad ordförande för SLSO Sjukvård norr i Stockholm.

Också i sjukvården är inflytande över scheman och arbetstider en viktig fråga.

Kommunal kan också komma att föra fram krav kring arbetstider i de kommande förhandlingarna med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Lönen är så klart jätteviktig, men man får inte glömma bort våra möjligheter att föra fram krav när det gäller scheman och arbetstider, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.